Emekten yana Partilerin 1 Mayıs açıklamaları

Emekten yana Partilerin 1 Mayıs açıklamaları

PAK, 1 Mayıs’ta ‘’Savaşa hayır; siyasi çözüme, özgür Kürdistan’a evet’’ sloganını yükseltelim diyor.

A+A-

PAK: 1 Mayıs Tüm Emekçilere Kutlu Olsun!

Kuzey Kurdistan emekçileri bu yılda tüm temel ekonomik, sosyal, ulusal ve demokratik haklarından yoksun olarak 1 Mayısı karşılıyor. Kürdistanlı işçi, memur ve emekçiler , ülke ve miletinin özgürlük ve kurtuluşu için sürdürdüğü mücadeleyi, demokrasi, onurlu bir yaşam, sosyal adalet mücadelesiyle birleştirerek sürdürmektedirler. Bu nedenle 1 Mayısın Kürdistanlı işçi, memur ve tüm çalışanları için anlamı daha derin ve geniş bir alanı kapsamaktadır.

2016 yılında 1 Mayısı karşılarken Kuzey Kürdistanlı işçi, memur ve emekçiler çok kötü yaşam koşullarıyla boğuşuyor. Kadrolu işçi ve memur sayısı gittikçe azalıyor, sosyal haklardan yoksun, asgari ücretle geçinen emekçilerin sayısı da arttıyor. Milyonlarca insan böylesi adaletsiz koşullara rağmen çalışmak için çırpınıyor. Bu gidişle işsizlerin oranı çalışanların sayısını geçecek. Çok sayıda Kürdistanlı işçi ve memur mesleki açıdan örgütsüzdür, işini kaybetme riskinden dolayı sendika veya emekçi örgütlenmelerden yer almakta çekiniyorlar.

Kürdistanlı emekçiler daha iyi bir geçim, adil ve daha geniş bir demokrasi mücadelesi ve özgür bir vatan kavgasını birlikte sürdürüyorlar.

Kürdistan özgürlük mücadelesinin geldiği aşama ve boyut itibariyle, artık, Kürdistanlı işçi, memur ve tüm emekçilerin Kürdistan eksenli kurumlarını yaratmalarını tarihsel bir ihtiyaç ve görev olarak dayatmaktadır.

PAK, ‘’Kürdistan hemen şimdi’’ diyor ve Kürdistanlı emekçileri Kürdistan adıyla kendi sendika, dernek, birlik vb. kurumlarını oluşturmaya çağırıyor.

PAK, 1 Mayıs’ta ‘’Savaşa hayır; siyasi çözüme, özgür Kürdistan’a evet’’ sloganını yükseltelim diyor.

Kürdistan Özgürlük Partisi, özgürlük ve sosyal adalet temelinde Kürt mileti ve tüm Kürdistan halkının özgür iradeleriyle kendi ülke toprakları üzerinde, kendi kendilerini yönetme ümidiyle, Kürdistanlı ve tüm dünya işçi, memur ve emekçilerinin 1 Mayısını kutlar.
01.05.2016

PAK (Partîya Azadîya Kurdistanê- Kürdistan Özgürlük Partisi )
Basın ve İletişim Bürosu

 

HAK-PAR: ”Yaşasın 1 Mayıs”
Alın terleriyle hayatı her gün yeniden yaratan 
İşçiler, Emekçiler;
1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününüz kutlu olsun.
Bu gün dünyada egemen olan kapitalizm de, tıpkı köleci ve feodal düzen gibi sömürü ve baskı düzeni olarak insanlığın tarihinde utanç dolu kirli bir sayfa olarak geride bırakılacaktır.

İnsanlık mutlaka emeğin zaferini gerçekleştirecek, doğayı geriye dönülemez bir tahribatla karşı karşıya bırakan, dünyamızı felaketlerin eşiğine taşıyan kapitalizmin, sömürü ve baskı mekanizmalarını ortadan kaldıracak, eşitlikçi, adil bir düzene kavuşturacaktır.

O günü yakın kılacak olan, tüm dünya emekçilerinin dayanışması ve mücadelesi olacaktır.

İşçiler, emekçiler,
Bölgemizde de sömürü düzeni en ilkel ve katı haliyle devam ediyor.
Savaşların, katliamların, etnik ve mezhepsel çatışmaların bir birini izlediği Ortadoğu acı içinde.

Uluslararası sermaye bir yandan sömürü düzenini tahkim ederken diğer yandan emekçileri bölüyor, onları çağdışı, ırkçı, şoven propagandalarla bir birine düşman hale getiriyor.

Bu kanlı oyunun altında bölgenin paylaşılması ve kaynaklarının sömürülmesinin yattığına kuşku yok.

Türkiye’de de yerleşik sömürü düzeni; emekçileri eziyor, bir birine yabancılaştırıyor.

Her gün biraz daha toplumsal huzuru, barışı, bir arada, kardeşçe yaşama zeminini zehirliyor.

Egemenler, şiddet politikalarıyla, çözümsüzlük girdabında tutulan sorunların ürettiği sisle gerçeği gizliyor, çarpıtıyor ve sömürü düzenine karşı emeğin dayanışmasını engelliyor.

Türkiye’de başta emekçilere olmak üzere acı ve yoksulluk üreten Kürt meselesinin de barışçıl yollarla çözülmemesinin nedeni budur.
Oysa bu sorunu adil ve eşitlikçi bir çözüme kavuşturmak mümkündür.
Bunun yolu sermaye sınıfının savaş politikalarına karşı çıkmak ve hayır demektir.

Türkiye"nin federal tarzda yeniden yapılanması mümkündür.
Kürtlerin ana dilde eğitim hakkı gibi meşru talepleri karşılanarak barışçıl bir çözüme kavuşturulabilir.

Böylece emekçilerden çalınan kaynaklar savaşa, çatışmalara operasyonlara değil, eğitime, sağlığa ve diğer sosyal alanlara aktarılabilir.
Ülkeye huzur ve barış gelir.
İşçiler, emekçiler. 
Kapitalizm kader değildir.
Baskısız, sömürüsüz eşitçe ve kardeşçe, doğayla barışık bir dünya mümkündür.

Ona giden yolun taşlarını bu günden döşemek, sömürüye, sömürgeciliğe, ırkçılığa, şovenizme karşı; eşitliği esasa alan halkların kardeşliğini örmek gerek.

HAK-PAR işçilerin, emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı coşkuyla kutluyor.

Yaşasın 1 Mayıs!
Biji 1 Gulan’e !

Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR Basın Bürosu

 

ÖSP: İşçi, emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 MAYIS kutlu olsun

1 Mayıs 2016; savaşın, sömürünün en ağır yükünü omuzlayan işçilerimizin, emekçilerimizin mücadelesinde yeni bir hamle olsun!

1 Mayıs 2016’da; kentlerimizin yakılıp yıkılmasına yol açan savaşa, emekçilerimizi açlıkla terbiye eden vahşi kapitalizme HAYIR diyelim!

Kapitalizm, küremizin ve insanlığın sorunlarını çözemiyor! Milyarlarca işçi-emekçi halkın açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini unutmayalım!

Kapitalistler, özelikle bölgemizde savaşı sürekli kılarak mazlum halkların birbirini kırmasına neden olmaktadırlar. Savaşa HAYIR diyelim!

İşçiler, emekçiler!

Emperyalist-kapitalistler, daha fazla kâr hırsıyla sizleri ağır sömürmekle yetinmiyor, yaşam alanlarınızı da aynı kâr hırsıyla yaptıkları baraj ve HES’lerle tahrip ederek yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. Daha fazla sömürü için kamçılanan tüketim çılgınlığı ve popüler kültür ile toplumsal ve kültürel değerlerimiz tahrip ediliyor.

Cumhuriyet rejiminin Kürt, Türk, Arap, Ermeni halklardan gelme işçi ve emekçiler üzerinde sürdürdüğü baskı ve sömürüyü emekçi düşmanı AKP iktidarları derinleştiriyor.

AKP, 14 yıllık iktidarı boyunca;

-Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı üzerinde dolaylı ve doğrudan baskılar kurarak;

-Oluşturulan “Özel İstihdam Büroları” ile işçiler alınıp satılan gündelik köle haline getirilerek;

-Milyonlarca işçi emekçiyi açlık sınırının altında bir hayat sürmesine mahkûm ederek;

-Asgari ücreti, açlık sınırının altında tutarak;

-Taşeronlaştırma sistemini hayatın her alanında dayatarak işçileri düşük ücretli ve uzun saatli çalışmaya mahkûm ederek;

-“Bu işin fıtratında var” deyip işçileri güvencesiz-sağlıksız koşullarda çalışmaya mecbur ederek;

-Yoksul köylüyü ve küçük üreticiyi serbest piyasa ekonomisinin vahşi ortamında büyük holdinglerle yarışta kaderleriyle baş başa bırakarak… emek karşıtlığını sürdürüyor!

Kürdistan İşçi Ve Emekçileri!

ÖSP; *15-16 saat çalıştırılan işçiler, 8 saatlik çalışma talebiyle Şikago’da nasıl ki tenleri siyah ve beyaz binlercesi birlikte yürüdülerse, Kürt, Türk, Arap, Ermeni vs. işçi ve emekçilerini de sömürücü sınıflara karşı birlikte omuz omuza yürümeye çağırıyor!

*Altı aydan beri aralıksız olarak kentlerimizde halkımıza karşı sürdürülen savaşın son bulması ve yaşanan onca katliamın, yıkım ve göçün sorumlularının yargılanması için Türkiye emekçilerini halkımızla dayanışmayı büyütmeye çağırıyor!

*Dünya işçi emekçilerini, halkımıza karşı sürdürülen savaşta Türk devleti üzerinde baskı kurmaya çağırıyoruz!

ÖSP 1 Mayıs 2016’da;

– “Biz üretiyoruz biz yöneteceğiz” şiarıyla işçi-emekçilerimizi kapitalizme karşı mücadeleyi;

– Ayrımsız ve kayıtsız, şartsız tüm taşeron işçilerine kadro verilmesi mücadelesini;

– Toplu iş sözleşmesi ve sendikal örgütlenme hakkı önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması mücadelesini;

– Asgari ücretin insanca yaşam seviyesine yükseltilmesi kavgasını;

– Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve iş güvencesi uğruna mücadeleyi;

– Kürdistan’da demografik yapıyı bozacak ve Alevi halkımızı tehdit edecek göçmen yerleştirme planlarına karşı birlikte mücadeleyi GELİŞTİRMEYE ÇAĞIRIYOR!

 

PSK: 1 Mayıs, dünya emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü.

Bugün, tüm dünyada, emekçiler meydanları dolduruyorlar. Düzenledikleri farklı etkinliklerle, ulusal, sınıfsal ve cinsel baskılara karşı çıkıyorlar. Sömürüsüz, baskısız bir dünya özlemini dile getiriyorlar. Adil ve eşitlikçi bir düzen kurulana kadar mücadele edeceklerine, dayanışma içinde olacaklarına dair ant içiyorlar.

Ezilen Kürdistan halkı,

Dünyanın neresinde olursan ol, sen de yarın diğer emekçilerle birlikte meydanlara çık, halkımız üzerindeki ulusal baskıya karşı sesini yükselt, emekçilerden halkımızın ulusal ve demokratik mücadelesine destek olmalarını iste.

Direngen Kuzey Kürdistan halkı,

Bildiğiniz gibi ülkemiz yeniden şiddet sarmalının etkisi altına girdi.

Kirli savaş kurbanlarının sayısı giderek artıyor.

Yoksul ve fakır halkımız evini, yuvasını, ata baba toprağını terk ediyor.

Bu kötü durumun nedeni TC devletin tekçi politikalarıyla PKK'nin çatışmaları sivil alanlara çekmesi, "hendek savaşı"nı başlatmasıdır.

Bu nedenle yarın meydanlarda ;

Kürdistan'da savaşa son;

Askeri oparasyonlar durdurulmalı, sokağa çıkma yasağı kaldırılmalı;

Kürdistan'ın daha fazla militarize edilmesine son verilmeli;

Kürd sorununun diyalog yoluyla barışçıl çözümü için gerekli adımlar atılmalı;

PKK "hendek savaşı"ndan vazgeçmeli, kayıtsız şartsız ateşkes ilan etmeli;

Kürdistanlı yurtsever güçler 1 Mayısın özüne uygun olarak davranmalı, ülkemizin özgürlüğü, halkımızın mutluluğu için ele vermeli, birlikte mücadele etmeli;

İşçi sınıfının sendikal mücadelesi ve emeğin örgütlenmesi önündeki tüm engeller kaldırılmalı diye haykır.

Bir kez daha, 1 Mayıs nedeniyle Kürdistanlı yurtsever güçleri ülkemizin özgürlüğü için el ele vermeye, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 mayıs!

Yaşasın Kürdistanlı Emekçilerin Zülme Ve Sömürüye Karşı Mücadelesi

Yaşasın Kürdistanlı Yurtsever Güçlerin Birliği.

30 Nisan 2016

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi

HDP: 1 Mayıs kutlu olsun! Güvenceli iş, barış içinde yaşamı birleşerek kazanabiliriz...

2016 1 Mayısı’na AKP-Saray iktidarının her yerde baskılarının arttığı, ‘tek adam’ yönetiminin gittikçe kurumsallaştığı, Meclis’in etkisizleştirilmesi için adımların atıldığı bir dönemde giriyoruz. Bir yandan AKP-Saray iktidarı işçi ve emekçilere hak gasplarını dayatıyor. Diğer yandan militarist politikalar yüzünden ülkenin kaynakları askeri harcamalara akıtılıyor, ücretli çalışanların payına ise sömürü, kötü çalışma koşulları ve iş cinayetleri düşüyor.
 
Hükümet, torba yasalarla çalışma yaşamını emekçiler için güvencesiz hale getiriyor. Emekçiye taşeron sistemini bile aratacak çalışma koşullarını reva görüyor. Kıdem tazminatı hakkını gasp etmek, kölelik anlamına gelen kiralık işçi yasasını çıkarmak için fırsat kolluyor. Kadın işçileri doğum teşvik politikaları ile daha ucuz, daha güvencesiz, daha esnek işgücü olarak sömürüye zorluyor. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanmadığı için işçiler iş cinayetlerinde ölüyor, hastalanıyor, sakat kalıyor.
 
AKP-Saray iktidarı muhalif olanlara, itiraz edenlere, emek, barış ve demokrasi güçlerine saldırıyor. Barış isteyen herkese, akademisyenlere, sendikalara baskı yapıyor. Kamu emekçilerini sürgün ve soruşturmalar ile yıldırmaya çalışıyor. HDPli vekillere dokunarak, onları yargılayarak ve etkisiz hale getirerek milyonlarca insanın Meclis’teki temsil hakkına, iradesine darbe yapmak istiyor.
 
HDP olarak işçilerin ‘Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs’ta AKP-Saray darbesine, savaşa, yıkıma, köleliğe, güvencesizliğe, kıdem hakkımızın gaspına, bir ‘mal’ gibi kiralanmaya hayır diyeceğiz.
 
- Herkese güvenceli iş, insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları için,
- İş cinayetlerinin hesabını sormak, iş güvencesini savunmak ve taşeron sistemine son vermek için,
- Kadının görünmeyen emeğini görünür kılmak, ucuz iş gücü olmamak, bedenimize ve kimliğimize sahip çıkmak için,
- Göçmen işçilerin köle gibi çalıştırılmalarına, çocuk işçiliğe hayır demek için,
- Eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel haklarımız için,   
- Doğamıza, derelerimize, ağaçlarımıza, bütün canlılara sahip çıkmak için,
- İşsizliğe ve zamlara hayır demek için,
- Demokratik hak ve özgürlükleri, sendikal ve siyasal örgütlenme hakkını savunmak için,
- Kürt sorununda demokratik siyasi çözümün, kalıcı ve onurlu bir barışın gerçekleşmesi için,
- Halkların eşitliği, tüm inançların özgürlüğü için,
- Kürt coğrafyasında kentlerin yıkımına, sivillerin öldürülmesine ve mağdur edilmesine son vermek için 1 Mayıs’ta birleşeceğiz; demokrasi, özgürlük, barış, eşitlik ve adalet için meydanlara çıkacağız.

İşçi ve emekçilerin, halkların 1 Mayısı’nı kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, Bijî Yek Gulan!

Halkların Demokratik Partisi
Merkez Yürütme Kurulu

30 Nisan 2016

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.