OHAL'in son KHK'sı 701 No'lu KHK yayımlandı..İhraçlar var

OHAL'in son KHK'sı 701 No'lu KHK yayımlandı..İhraçlar var

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'İhraçlar olacak' dediği, beklenen KHK yayımlandı. 701 No'lu KHK ile 18 bin 632 kamu çalışanı ihraç edilirken 199 akademisyen görevden uzaklaştırıldı. 12 dernek, bir TV ve 3 gazete ise kapatıldı.

A+A-

Olağanüstü hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 kamu çalışanı ihraç edildi, 199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı, 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon kapatıldı. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın "Emniyet ve TSK’dan ihraçlar olacak" diyerek duyurduğu "son OHAL KHK'si" Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 BİN 632 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Kararnameye ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. İhraç edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:

♦ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3,

♦ Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1,

♦ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 6,

♦ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan 2,

♦ Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 240,

♦ Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 3,

♦ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan 2,

♦ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan 1,

♦ Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından bin 52,

♦ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1,

♦ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 2,

♦ Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 1,

♦ Türk Standartları Enstitüsü'nden 3,

♦ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 11,

♦ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 5,

♦ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10,

♦ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 7,

♦ İller Bankası A.Ş'den 3, Dışişleri Bakanlığı'ndan 38,

♦ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 7,

♦ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1,

♦ Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden 5,

♦ Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 7,

♦ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 21,

♦ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 4,

♦ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 1,

♦ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 10,

♦ İçişleri Bakanlığı'ndan 31,

♦ Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 bin 998,

♦ Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649,

♦ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 192,

♦ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden 49,

♦ Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'ndan 1,

♦ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 3,

♦ Kalkınma Bakanlığı'ndan 2,

♦ Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9,

♦ Maliye Bakanlığı'ndan 9,

♦ Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1,

♦ Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 6,

♦ Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan 1,

♦ Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658,

♦ Genelkurmay Başkanlığı'ndan 10,

♦ Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12,

♦ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 bin 77,

♦ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 126,

♦ Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 949,

♦ Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'ndan 1,

♦ Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 6,

♦ Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 90,

♦ Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 3,

♦ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden 4,

♦ Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 41,

♦ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan 4,

♦ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1,

♦ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan 1,

♦ Yükseköğretim Kurumları'ndan 251 (199 akademik, 52 idari)

İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA 4 VALİ YARDIMCISI VE 4 KAYMAKAM DA VAR

Kararname kapsamında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam ihraç edildi.

199 AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

KHK ile 199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE SORUŞTURMA AÇAN DEÜ REKTÖRÜ KASMAN DA İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesitesi'nde (DEÜ) 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler ile imzacı akademisyenler hakkında soruşturma başlatan rektör ihraç edildi.

KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nden imzacı akademiysenlerden Tıp Fakültesindeki Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesindeki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş Gör. Aydın Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğretim görevlisi Emel Yuvayapan, Mimarlık Fakültesindeki Arş. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesi'ndeki Arş. Gör. Özer Yersüven ihraç edildi.

İmzacı akademisyenler haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bundan bir yıl önce görevinden uzaklaştırılmıştı. İmzacı akademisyenler hakkında soruşturma başlatan eski rektör Adnan Kasman da aynı KHK ile ihraç edildi. Kasman hakkında başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'de ayrıca çeşitli fakültelerden 6 öğretim görevlisi daha görevinden ihraç edildi. Yine İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nden de 5 öğretim görevlisi de ihraç edilenler arasında yer aldı.

 

İHRAÇ EDİLENLERE UYGULANAN HÜKÜMLER

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ihraç edilenlere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler. Uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Silah ruhsatları, "gemi adamlığına" ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek. Oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde çıkarılacaklar.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Haklarında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar. Bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

12 DERNEK, 3 GAZETE, 1 TV KAPATILDI

Kararname kapsamında 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon da kapatıldı. 

 

701 sayılı KHK ile kapatılan dernekler

 

 

701 sayılı KHK ile kapatılan gazeteler

 

 

701 sayılı KHK ile kapatılan TV

 

148 KİŞİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

İade edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:

♦ Diyanet İşleri Başkanlığı 30,

♦ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1,

♦ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1,

♦ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1,

♦ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6,

♦ Milli Eğitim Bakanlığı 1,

♦ Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58,

♦ Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27,

♦ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15,

♦ Yükseköğretim Kurumları 8.

1526 KİŞİNİN RÜTBESİ ALINDI

Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi alındı.

Rütbesi alınanlar kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Silah ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pasaportları iptal edilecek. Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.Çeşitli sebeplerle halen kamu konutlarında oturanlar on beş gün içinde çıkarılacak.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN 1 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

"Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi 1 öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesildi. İlişiği kesilen kişinin, bu kapsamda gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak. Söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

701 No'lu KHK'ya ulaşmak için tıklayın: http://213.14.3.44/20180708/20180708-1.pdf

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.