HAK-PAR’ın çağrısıyla yapılan ve PAK’ın da katıldığı toplantıya dair bilgilendirme

HAK-PAR’ın çağrısıyla yapılan ve PAK’ın da katıldığı toplantıya dair bilgilendirme

.

A+A-

PAK(Kürdistan Özgürlük Partisi) Genel Başkanı Mustafa Özçelik geçen ay HAK-PAR’ın çağrısıyla yapılan ve PAK’ın da katıldığı toplantıya dair bir bilgilendirme yazısı kaleme aldı.  

Mustafa Özçelik'in yazısını olduğu gibi yayınlıyoruz. 

HAK-PAR’ın çağrısıyla yapılan ve PAK’ın da katıldığı toplantıya dair bilgilendirme.

HAK-PAR, seçim ittifakı için Diyarbakır’da PAK, TDK-TEVGER, PSK, PDK-BAKUR, PDK, Azadi Hareketi ile görüşmeler yapmış ve 21 Ocak 2023 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmek üzere, ortak bir toplantı için yazılı bir çağrı metnini bu parti ve hareketlere sunmuştu.

PAK olarak, Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Nurullah Timur ile Sayın Vahit Aba’dan oluşan bir heyetle, HAK-PAR’ın çağrısıyla 21 Ocak 2023 günü gerçekleştirilen söz konusu toplantıya katıldık. HAK-PAR(Hak ve Özgürlükler Partisi), PAK(Kürdistan Özgürlük Partisi), TDK-TEVGER(Kürdistan Demokratik Hareketi), PDK-BAKUR(Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur), PDK(Kürt Demokrat Partisi), Azadi Hareketi söz konusu toplantıya katıldılar.

HAK-PAR Genel Başkanı Sayın Düzgün Kaplan, toplantıda şu görüşleri dile getirdi:

’’HAK-PAR seçimlere katılma hakkını kazanmıştır. Biz sizlerle birlikte HAK-PAR listelerini oluşturarak seçim ittifakı yapmak istiyoruz. Gelin tüm listeleri, seçim çalışma programını ve seçim deklarasyonunu hep birlikte oluşturalım’’.

Sayın Düzgün Kaplan’ın bu önerisine istinaden toplantıya katılan parti ve hareket temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Biz PAK olarak HAK-PAR’ın bu önerisine dair şu görüş ve önerileri dile getirdik:

‘’HAK-PAR, 8 yıldır PAK’ın ve diğer Kürdistani partilerin işbirliği ve ortak çalışmalara dair HAK-PAR’a yapmış oldukları önerilere sürekli bir şekilde negatif bir yaklaşım sergilemiş, işbirliği ve ortak çalışmalar yönünde herhangi bir adım atmamıştır. Ama, HAK-PAR’ın bu tutumuna rağmen, biz PAK olarak yine de halkımızın çıkarlarını esas alan işbirliklerine bundan böyle de açığız. Ama, sadece bir seçim ittifakının doğru olmayacağını, Kürdistan kamuoyunda pozitif bir şekilde karşılanmayacağını düşünüyoruz. Bugün Kuzey Kürdistan’da stratejik, kalıcı, milli, demokratik, Kürdistani bir ittifaka ihtiyaç vardır. Bu nedenle, öncelikli olarak, böylesi bir ittifak yolunda, ilk adım olarak, milli, Kürdistani prensipleri, Kürtlerin acil talepleriyle bütünleştirecek bir milli, demokratik işbirliği için adım atılmalıdır. Seçimlere yönelik ittifak siyasetimizi de bu milli, demokratik işbirliğinin bir parçası olarak tespit edelim. Esas amacı, halkımızın özgürlük mücadelesinin kalıcı, stratejik ittifakının ilk adımı olarak çalışmak olan Milli, Demokratik İşbirliği, aynı zamanda, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi, seçim süreci ve yerel seçimler için de, şu üç programı birlikte yürütmelidir: Kürt halkının milli, demokratik hak ve özgürlük taleplerini, Kürdistani stratejik prensiplerini, içeren program; Kürt milletinin acil talepler programı; seçim sürecinde gündemleştirilecek program. Biz bu üç programın bir paket halinde ele alınmasının daha doğru olacağına inanıyoruz ‘’.

Bu önerimize ilişkin Sayın Düzgün Kaplan şu değerlendirmeyi yaptı:

’’Zamanımız çok dar. Milli, demokratik bir işbirliğini bu kısa sürede oluşturmamız zor. Gelin önce bir seçim ittifakını oluşturalım, seçim sonrasında da milli, demokratik bir işbirliğini oluşturmak için konuşalım. Ve mümkünse, 1 Şubata kadar bu konudaki kararınızı bize bildirirseniz iyi olur’’ .

Sayın Düzgün Kaplan’ın bu değerlendirmesine dair biz PAK olarak şu görüşleri dile getirdik:

’’Biz, gelin hemen bugün bir ulusal kurtuluş cephesi oluşturalım demiyoruz. Milli, Kürdistani, kalıcı, stratejik bir ittifak, bir cephenin ilk adımlarını oluşturmak üzere milli, demokratik bir işbirliği oluşturalım diyoruz. Ve bu konuda çok uzun bir süreye de gerek yoktur, kısa bir süre içinde oluşturabiliriz.

Biz PAK olarak, seçimlere dair genel bir siyaseti belirlemiş olmamıza rağmen, 14 Mayıs 2023’te yapılması planlanan seçimlere dair henüz bir karar almış değiliz. PAK’ın 8 yıllık pratiğinin de gösterdiği gibi, biz ‘’seçimler bizi ilgilendirmiyor’’ demiyoruz; ‘’seçimlerde milli, demokratik prensipler temelinde halkımızı alternatifsiz bırakmayalım’’ diyoruz.

PAK 8 yıldır yapılan tüm seçimlerden önce, Kürdistan, Türkiye ve Avrupa’daki tüm üyelerimiz arasında bir parti içi tartışma, görüş bildirme ve eğilim belirleme süreci başlatıyoruz. Bu aynı zamanda parti üyelerimizin iradesine saygının ve parti içi demokrasi ve özgürlüğün göstergesidir. Parti üyelerimizin görüş ve önerileri alınıp, eğilim yoklaması yapıldıktan sonra, Parti Meclisimiz toplanıp bir karar almaktadır.14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimler için de bu prosedürü uygulayacağız. HAK-PAR’ın getirmiş olduğu öneri dahil, tüm alternatifleri değerlendiren bir parti içi tartışma süreci başlatacağız. Bu nedenle 1 Şubat 2023 gibi kısa bir sürede önerinize dair bir cevap vermemiz mümkün olmadığı gibi, bize bir haftalık böylesi kısa bir süre önermeniz de zaten makul değildir. Biz HAK-PAR’ın teklifine bir cevap vermeden önce, bu toplantıda önerdiğimiz teklife ilişkin HAK-PAR’ın bize makul bir süre içinde bir yanıt vermesi durumunda, elbette ki, bizim de HAK-PAR’ın teklifine vereceğimiz yanıt daha somut verilere dayanmış olacaktır’’.

Evet, 21.01.2023 günü gerçekleşen toplantı bu şekilde son buldu.

Bu vesileyle PAK’ın Milli, Demokratik İşbirliği’ne dair görüşlerini ve 14 Mayıs 2023’te yapılması planlanan seçimlere dair önerilerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

-Milli, Demokratik İşbirliği’ne ve 14 Mayıs 2023 Seçimlerine Dair Görüş ve Önerilerimiz-

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Parlamentosu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine dair siyasetimiz, Kuzey Kürdistan’daki milli, demokratik işbirliği ve Kürt milletinin acil talepleri için yürütülecek çalışmaların bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. Bu anlayıştan hareketle, partimizin bugün izleyebileceği milli, demokratik işbirliği ve seçim siyasetine dair önerilerimizi şu şekilde dile getirmek istiyoruz:

1)Kuzey Kürdistan’da, milli, Kürdistani prensipler temelinde, milli, demokratik bir işbirliği, özgürlük mücadelemizin geliştirilmesi ve amacına ulaşabilmesi için büyük bir önem taşımakta ve Kürdistan halkının en geniş kesimlerini kapsayacak, uzun vadeli, kalıcı stratejik, milli, Kürdistani bir ittifakın ilk adımlarını oluşturabilir.

2) Milli, Demokratik İşbirliği, Kürdistan özgürlük mücadelesinin stratejik hedefleri ile Kürt milletinin güncel acil taleplerini içeren bir program çerçevesinde oluşturulabilir.

a)Milli, Demokratik İşbirliği’nin en temel stratejik prensiplerini şu şekilde tanımlayabiliriz:

Kürt milletinin ve Kürdistan’ın varlığını, Kürdistan’da milli, coğrafik, siyasi bir statüyü kabul etmek; Kürdistan bayrağı ve tüm milli değerlere sahip çıkmak; Kürdistan’daki tüm etnik, dini, mezhebi, sosyal, cinsi, siyasal, düşünsel, kesimlerin hak ve özgürlüklerine saygıyı esas alan bir iç demokrasi ve özgürlüğü benimsemek.

Türkiye metropol şehirlerinde yaşayan Kürtlere dair de şu siyaset yürütülebilir: Türkiye metropol şehirlerinde yaşayan Kürtlerin Kürtçe eğitim, kültürel ve demokratik haklarının savunulması; Türkiye metropol şehirlerinde Kürt nüfusun çoğunluk olduğu yerlerde ise Kürtlerin yerelde kendi kendilerini yönetebilme hakkını savunmak.

b)Milli, Demokratik İşbirliği’nin, Kürt milletinin acil talepleri programını da şu şekilde tanımlayabiliriz:

Kürt kimliğinin, Kürtçe ana dille eğitim hakkının ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulünü; Kürdistan ismi ve Kürdistan isimli partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını; düşünce, ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünün anayasal ve yasal güvencelere kavuşturulmasını; siyasal faaliyetlerinden ve görüşlerinden dolayı ceza alan, cezaevinde olan, yasal koğuşturmaya maruz kalanların serbest bırakılmalarını ve bu içerikteki davaların düşürülmesini; Türk Devleti’nin imzalamış olduğu tüm uluslararası antlaşmaların gereklerini yerine getirmesini, bugün yapılan anayasa değişikliği tartışmalarında Kürtlerin öncelikli, acil talepleri olarak benimsemek, gündemleştirmek.

3)PAK, TDK-TEVGER, PSK, HAK-PAR, DESTPÊKA NÛ, PDK-BAKUR, PDK, AZADİ HAREKETİ başta olmak üzere, dile getirmiş olduğumuz bu siyasal çerçeveyi benimseyen Kürdistani siyasi parti, hareket ve gruplar, Milli, Demokratik İşbirliği’ni oluşturabilirler. Milli, Demokratik İşbirliği, seçim öncesi, seçim süreci, seçim sonrası devam ederek Yerel Seçimlere de hazırlık yapmalıdır. Milli, Demokratik İşbirliği, Kürdistan toplumunun en geniş kesimlerini kapsayacak, kalıcı, stratejik bir Kürdistani ittifakın temellerini örmeyi hedefleyen bir işbirliği olmalıdır.

4)Milli, Demokratik İşbirliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerinde, yukarıda dile getirilen perspektif ışığında, Kürt ve Kürdistan halkının sesi olarak, koşullara göre farklı bir çok seçeneğe hazırlıklı olacak şekilde(seçimlere katılıp parlamentoyu da bir platform olarak değerlendirmek, seçimlere katılıp milletvekilliği yeminini okumamak, boykot vb.) kendi alternatifini sunabilir. Milli, Demokratik İşbirliği, seçim propagandası süresince, Kürt milletinin stratejik talepleriyle birlikte, öncelikli olarak Kürt milletinin acil taleplerini gündemleştirebilir.

5) Milli, Demokratik İşbirliği, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda, Kürt milletinin yukarıda dile getirmiş olduğumuz acil taleplerinin anayasal ve yasal güvencelere kavuşturulmasını kamuoyu nezdinde açık, şeffaf bir şekilde deklere edecek, taahhüt edecek adayı destekleyebilir.

6)Milli, Demokratik İşbirliği, bugün Kürt milletinin acil talepleri etrafında Kürt ve Kürdistan toplumunun en geniş kesimlerinin kenetlenmesini benimsemeli, bu doğrultuda bir çalışma geliştirmelidir . Milli, Demokratik İşbirliği, aynı zamanda, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi talepleri ile birlikte Kürt milletinin acil taleplerinin anayasada yer edinmesini destekleyecek Türkiye’deki mümkün olan en geniş kesimlerle diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini ve bu amaçla, seçim öncesi ve seçim sonrası, aktif bir çalışmanın yürütülmesini benimsemelidir.

04.02.2023

Mustafa Özçelik

PAK Genel Başkanı

 

Bu haber toplam 821 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.