Mustafa Kalpak

Mustafa Kalpak

Yazarın Tüm Yazıları >

Seçim deklarasyonunda illeri sürülebilecek talepler

A+A-
Günümüz şartlarında bir seçim deklarasyonunda  illeri sürülebilecek  mümkün ve gerçekçi, STANDART sayılabilecek bazı talepler ve ilkeler. 

* Kürtler ve bazı haklar:
-Ana dille eğitim hakkı.
- Kürtçe alfabesinin tanınma ve tanıtım hakkı
- Menşe adlarını kazanma ve kullanma hakkı.( Kürdistan adı, yer adları vs )
- Fikri mülki hakkı.(manevi /inmaterial,halka teslim/mal edilmiş,  public domina, karakterde olan tarihsel temsilli  sembollerin ya da seçilmiş  yeni sembolleri kullanma hakkı )
- Yerinde yönetime katılma hakkı. (Özerklik )
-  Kürt Dili ve Kültürü Bilgilendirme kurumun kurulması.
- Newroz Bayramı resmi tatil ve ücretli izin günü kabul edilmesi.
 
* Ekonomi:
-  Türkiye Hükümeti kapsamlı bir ekonomik strateji programı izleyerek, Türkiye’nin Batı tarafı ile Kürt halkının yaşadığı bölgeler arasındaki eşitsiz gelişmeyi ve dengesizliği azaltmak amacıyla ekonomik, toplumsal ve kültürel fırsatları artırmak için ilave tedbirler alarak, yeni ekonomik gelişme alanların yaratılması için projeler sunulmalıdır. Bu sayede, ekonomik göçün önüne geçilmelidir.

*Çözüm için diyalog ve PKK:
- Türk devleti ve hükümetleri sınırları ötesindeki kürtlere karşı düşmanlık etme politikadan vazgeçmeli o ülkelerin iç sorunlarına karışmamalıdır.
- PKK; diğer Kürdistan topraklarından çıkmalıdır. Türkiye' de siyasi mücadele yolunu seçip  siyasallaşmayı önüne koymalıdır.
-  Kürt sorunun siyasal çözüm süreci ve muhatapları ile PKK'nin ateşkes ve silahsızlandırma çözüm süreci ve  muhatapları biribirinden farklı iki ayrı süreçtir.
-Siyasal çözüm diyaloğu ve bir anlaşma ancak tüm Kürt  siyasi partileri ve şahsiyetleri  birlikte bir sürece dahil olma ile mümkün olmalıdır.
- Köy kuruculuk sistemin kaldırılması

*AB ( Avrupa Birliği) ve  Türkiye. Bazı haklar:
-Türk Hükümeti, Avrupa uyum sürecinde, Kürt sorunu ve demokrasi konularında Kopenhag Kriterlerin ruhuna uygun bir şekilde, çözüm önceliklerine ağırlık verip, AB üyelik sürecini hızlandırmalıdır.
-Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Antlaşması,
- Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık Dilleri Antlaşması,
- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı' Antlaşması' . Tüm bu anlaşmaların hepsinin çekincesiz kabul edilip imzalanması.

*Anayasa, yasalar ve demokrasi:
-Olağan üstü halin kaldırılması.
-Demokratik ve özgürlükçü bir sivil anayasa düzene geçilmesi.
- İster parlamentarizm yönetimi ister Devlet Başkanlığı yönetimi olsun, Türkiye  devlet yönetimin demokratikleştirilmesi.
-Partiler ve seçim kanunu değiştirilerek AB standartlarına kavuşturulması.
-Meclis yeminin değiştirilmesi ya da kaldırılması.
Önceki ve Sonraki Yazılar