Yusuf Kaynak

Yusuf Kaynak

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Milliyetçilik

A+A-

Yusuf Kaynak

Geçtiğimiz yıllarda milliyetçiliğin ne demek olduğunu dair zaman zaman örneklerle araştırdım. Daha iyi bir dünya için önemli bir fonksiyonunuz yada kurtulmamız gereken bir şey var mı? Bu yazıda durumu göz önüne sereceğiz.

Milliyetçiliğin doğru mu yanlış mı olduğu sorusu safça/naifça görünüyor. Bu zaten karmaşık bir kavramdır. Ancak milliyetçilikle ilgili bir makalede bu gerekli bir soru da olabilir. Milliyetçiliğin olumsuz çağrışımlarıda var: Ülkeniz adına savaştır, yabancı düşmanlığıdır ve insanlara ölümleri hatırlatır. Bu zorunlu bağlılık eski gelenekleri anımsatıyor. Ancak hepsi bu değil tabi. Aynı zamanda size ait olma, gurur ve kimlik duygusu verir. Milliyetçiliğin kusurlarına/eksiklerine rağmen, daha iyi bir dünyada kurtulmak isteyeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum.

POZİTİF MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik bir ülkede yaşayanları birbirine bağlar.Pek çok tarihi kitapta milliyetçilikle ilgili tarihçiler şöyle diyor: “Milliyetçilik sayesinde bir ülkede yaşayanlar resmi-idari ortaklıktan daha fazlasını hissedebilirler ve bu bir kamusal alan yaratmak için gereklidir. Tabii bu da vatandaşların kamu hizmetlerine olan ilgisinden kaynaklanıyor”. Yani Kürd olmak kırmızı pasaport sahibi olmaktan çok daha fazlasıdır. İletişimingelişmişliği vatandaşların ülkeleri için savaşmasını, ona sadık olmasını, ona kızmasını/küsmesini yada tutkulu olmasını sağlar.

Burada mesele daha bitmiyor. Milliyetçilik dayanışmaya katkıda bulunur ve insanları daha az bencil kılar. İnternet üzerinden yayınlanan “foreign policy” adlı dergideki bir makaleye göre, yalnızca bir toplum için birlikte mücadele ettikleri inancı değerli bir malzemedir. Toplum için iyi olan, onun bir parçası olduktan sonra sizin için de iyidir.. Vatandaşların ortak bir hedefe sahip olmasını ve ulusal refah için çalışmak istemesini sağlar.Bu dayanışma biçimi, ahlaki bir görev olarak gördüğümüzün aksine sınırsız değildir. Yalnızca vatandaşlara yönelik seçici bir destek vardır. Ancak bu seçici entegrasyon, yalnızca bencil insanlardan oluşan bir ülkeden daha şefkatli bir ülke yaratıyor.

Bu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Programı’nın çalışmalarından ve Birleşmiş Milletler’in verilerinden açıkça görülmektedir. İnsanlar “Ülkenizi diğer ülkelerden ne kadar iyi olduğunu düşünüyorsunuz?” gibi sorulara yanıt veriyor.Veya “Bilimdeki ulusal başarılardan ne kadar gurur duyuyorsunuz?”. İnsanlar ulusal üstünlük duygusuna ne kadar odaklanırsa milliyetçilik düzeyi de o kadar yüksek olur. Milliyetçilik düzeyi daha yüksek olan ülkelerde ekonominin, daha düşük olan ülkelere göre daha zengin olduğu ortaya çıktı. Bu durum, bu ülkelerde yolsuzluğun daha az olması ve insanların yasalara daha fazla uymasıyla açıklanmaktadır. BMaraştırmalarına göre milliyetçi bir nüfusun yozlaşmış bir hükümeti kabul etme olasılığı daha düşüktür. Milliyetçiler enerjilerini ülkelerinin kalkınmasına adar ve birbirlerine daha fazla önem verir, kanunları çiğnemez birbirlerinin haklarını daha az ihlal eder.

NEGATİF MİLLİYETÇİLİK

Bunların hepsi olumlu seslerdir. Her ülke milliyetçi politikalar benimserse daha iyi, daha özenli olur mu?. Örneğin milliyetçiliğin bilinen bir eleştirisi, kendi grubunun/topluluğun varlığı için bir düşmana ihtiyaç duymasıdır. Ancak insan hakları savunucusu, milliyetçiliğin her zaman olumsuz olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Günlük yaşamda ailemize ve çevremize aşinayız ancak bu, diğer ailelerin hemen savunmasız olduğu anlamına gelmez. İnsan hakları savunucusu: “Milliyetçilik öncelikle yabancılara karşı nefret uyandırmaz, sadece kendi vatandaşlarını önemser”.

Ancak milliyetçilik uzmanlarının işaret ettiği gibi vatanseverlik ile ulusal egoizm/bencillikarasındaki çizgi de belirsiz ve sorunludur. “Pozitif vatanseverliğin yan etkilerinden kaçınmak zordur: şovenizm, burjuva aidiyet duygusundan yabancılaşma ve büyük, kötü bir dünyanın şeytanlaştırılması”. Ancak günümüzde milliyetçilik yalnızca eski moda ve dışlayıcı değildir. “Ülkenin öncesi/eskisi” ile doğrudan olumsuz ilişki tamamen haksızdır!. Milliyetçilik aynı zamanda Avrupa Birliği gibi uluslararası işbirliklerine karşı da eleştirel bir tutumuda geliştirir.

DAHA İYİ BİR DÜNYA

Bu yüzden milliyetçilikten kurtulmamız lazım.! Ayrıca bir gruba/topluluğa katılma isteğine karşı çıkmak insanlık dışıdır. Güçlü bir ekonomi ve toplum için vatandaşlar arasında topluluk duygusunun yaratılması önemlidir. Ancak vatandaşlar ve politikacılar ulusal fikirleri eleştirmeye devam etmeli. Milliyetçi siyaset dışlanmaya ve şiddet kullanımına yol açmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda her zaman daha fazlasının olacağını da unutmayın.! Bu arada, dayanışmanın ulusal sınırlarınızı aştığı daha iyi bir dünya hayal etmeye devam etmeye deherkes katılmalı.!

Dayanışma yurttaşlarınızın ötesinde nasıl görünürdü? Dünyanın (küresel manada) her yerinde insanların etkisinin (felaketinin) olduğu “beşeri/insanın coğrafya/jeolojik çağında etkili ve adil yönetim” yeni modelleri üzerinedir.

Milliyetçiliğin özellikleri nelerdir?Milliyetçilik, kişinin devletine, milletine - halkına bağlı olduğu fikrine dayanan bir ideolojidir.19.nci ve 20.nci yüzyılın başlarında milliyetçilik Avrupadaki en önemli siyasi hareketlerden biriydi.

Milliyetçiliğin ilkeleri nelerdir?

Akademisyenler milliyetçiliği millet ve devletin birlik olması gerektiğini belirten siyasi bir ilke olarak tanımlıyorlar. Bazı sosyologlara göre milliyetçi ideoloji, “halk” ile devletin/otoritenin bir arada olması gerektiğini öngörür.

İletişim? vatandaşların ülkesi için mücadele etmesini, ülkesine sadık olmasını, öfkeli/küskün değil istekli olmasını sağlar. Soru burada tabii ki bitmiyor. Milliyetçilik dayanışmaya katkıda bulunur ve insanları daha az bencil kılar.

Milliyetçilik, ülkenizin, etnik kökeninizin korunması gerektiğine inanmak anlamına gelir. Almanya’da durum aşırı biçim aldı: Nazilere göre Almanya dünyadaki herhangi bir ülkeden daha iyiydi ve bunun için diğer ülkeleri işgal etti.

Milliyetçiliğin örneği nedir?İki tür milliyetçilik vardır: Vatanseverlik, ülkenizle gurur duymanın yanı sıra diğer ülkelere saygı duymaktır. Mesela ülkeniz bir futbol maçı kazandığında gurur duyarsınız, bir savaşta ülkeniz işgal edildiğinde gurur duymazsınız, işgalin ortadan kalkmasını, yani işgalcilerin ortadan kaldırılmasını istersiniz.

Milliyetçi hareket nedir? Milliyetçilik, bir ülkede siyasetin, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş bir tarihsel varlık olan milletten çıkması gerektiğini söyleyen bir ideoloji, hareket, fikir ve bakış açısıdır.

Bir milliyetçi ne yapar? bir milliyetçinin ilk görevi ülkesinin çıkarları için toprağını savunan kişi milliyetçidir.

Milliyetçilik kişinin kendi halkını tercih etmesidir (çoğunlukla yabancılara karşı nefret). Her şeyden önce insan ve ülke. Milliyetçilik bireyler üzerinde devlete güç verir. Kolektif bir harekettir, özgürlüğün aksine herkes egemen.

Sonuç;bu konuda Kürtler arasında milliyetçiliğin geliştiğine dair herhangi bir araştırma ve veri yok kanımca.

Dolayısıyla Kürtlerin tamamen milliyetçi olduğunu veya böyle bir düşünceye sahip olduğunu iddia edemeyiz.

Bilinen bir gerçeği tekrarlamakta sakınca yoktur: Kürdlerde Millî Bilinç yani Milliyetçi Fikirler gelişmemiştir, dolayısıyla millîleşmeden millî devlet olamazlar. Bu ulusal fikirlerin geliştirilmesi acildir!.

Milli bilinç doğuştan verilmez;Evden, aileden, milli değerlerden öğrenilerek kazanılır. Mesela milli değerler nelerdir; Kürdler nasıl giyinir, Kürdlerin yemekkültürü, aile kültürü nedir, halk kültürü nedir, folklor ve müzik ne kadar size aittir? Diğer insanlarla nasıl karşılaştırılırlar? Kendilerine güvenleri nasıl; Milli kavram, milli bayrak, milli marş ve tarihi ilişkiler iyi öğretilirse milli duygular gelişir, milli birlik ve bilinç bir arada gelişir. Birbirinizi seviyorsanız ülkenizide sevmelisiniz. Halkınızı seviyorsanız vatanınız ve bayrağınız için ön saflarda savaşırsınız. Bütün bu ilkeler milli devlet olma arzusunun bilincidir. Bunlar tüm insanlar için geçerli olan milliyetçi taleplerdir.

Yusuf Kaynak

Lahey, 01/05/2014

 

 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar