Şaban Aslan

Şaban Aslan

Yazarın Tüm Yazıları >

Kürtlerin varlığını kabul edin!

A+A-

 

Dünyadaki bütün canlı varlıklar kendi nesillerini devam ettirmek zorundadırlar. İnsanlar da canlı varlıklar olduğuna göre kendi nesillerini devam ettirmek zorundadırlar. Farklı tarihlere bakıyoruz, İlkel kominal toplumdan uygarlık çağına kadar dünyanın değişik bölgelerinde insanlar yaşamaya başlamışlar ve yaşıyorlar. Yeryüzüne gelen insanlar gruplar halinde değişik bölgelerde farklı coğrafyalarda yaşamaya başlamışlar. İnsanlar anlaşmak için her topluluk ayarı bir dil kullanmışlar.

Yaşayan topluluklardan ayrı ayrı milletler oluşmuş. Milletler konuştukları dillere göre adlandırılıyor. Örneğin: Fransızca konuşanlara Fransız diyoruz. Bütün milletler konuştukları dillere göre adlandırılmış.

Kürtlerin ana vatanı Mezopotamyadır. Dilleri Kürtçedir. Zenginlik bakımında dünya dilleri arasında Kürtçe dokuzuncu sıradadır. Bunu inkâr etmenin bir anlamı yoktur. Bazı Türk tarihçileri yazıyorlar. Biz Anadolu’ya geldiğimiz zaman, Kürtler vardı.

Kürtler devlet kurdukları zaman, Osmanlı devleti yoktu:

1.Büyük Lor (Fadliye) Devleti:

Büyük Lor Devleti M.S.922 yılında kuruldu. Araplar 650’lerde Kürdistan’ı işgal edince, Araplara karşı ilk defa isyan eden ve Büyük Lor ismiyle bağımsız Kürt devletini kuranlar Faleviye hanedanlarıdırlar.

Loristan ve çevresinde ki bağımsız olarak beş yüz yıldan fazla yönetimini sürdüren bu hanedanlıkta otuz kadar hükümdar tahtta çıkmış.

II. Dilemiyen (Paveyan) Devleti:   

Emevi Halifeliği’nin yıkılışından sonra Kürtler M.S. 942’de Dilemiyan (Paveyan) ismi ile ikinci bir devlet kurdular.

Osmanlı tarihçilerinden İbrahim Hakkı Paşa şunları yazıyor: Halife Mustafa Biilah zamanında Mauz El Devle İbni Ebu Şucaye Paveyi, Bağdat üzerine asker gönderdi ve savaştı, kılıç zoruyla Bağdat’ı zapt etti. “Emirül Ümra” istediği hedefe ulaştı. Bir asır boyunca, Bağdat, paveyan hanedanlığının hükümranlığı altında kaldı.

Kürtler, Bağdat’ı almakla tamamen yönetime hâkim oldular. Halifeliğin gücü kalmadı. Halifeler yalnız camilerde hutbe okuyorlardı.  

 

III. Hasneviye Devleti:

 

Araplar, Kürdistanı işgal edince, özgürlük bayrağını yükselten savaşçı Kürtlerden biri de Şehrızor da yaşayan önlü kabilelerden Hasnevi oğlu Hüseyin dir. Bu kahramanın Hasneviye Devletini kurarak bağımsızlığını ilan etti. Hasneviye devleti 141 yıl boyunca 11 hükümdar değişti. 1122 yılında Tatarların saldırısıyla Hüsnevi Devleti yıkıldı.

 

1V. Mervaniye Devleti:

 

Mervan oğlu Ahmet (Nasır El Devle) 1009 tarihinde Diyarbakır da Mervani Devletini kurdu. Mervanilerin döneminde bağımsız yönetim vardı. Mervani Devleti 91 yaşadı.

 

V. Eyubi Devleti:

Kürt Selahatin’i Eyubi 1177 yılında Eyubi Devletini kurdu. Haçlı savaşlarında büyük kahramanlıkları gösterdi. Kurduğu devleti adalet içinde yönetiyordu. Eyubi Devleti 305 yıl devam etti.

Kürt Selahattin ile ilgili değişik dillerde yazılan kaynaklara ulaşmak oldukça kolaydır. Kahramanlıkları dillere destan olmuş.

Fransız tarihçi Mösyo Albert Champdor, Kürt Salahattin ile ilgili yazdığı yazıları 350 sayfalık kitabında toplanmıştır.

Kaynak: Kürdistan kısa tarihi Ekrem Cemil Paşa Doz yayınları

 

Saltanat ve Cumhuriyet döneminden kısa özet:

Kürtler devlet kurdukları zaman, Osmanlı Devleti yoktu. Türk tarihçilerin belirlemene göre Kayı boyundan gelen bu grup, İznik gölü kenarında yaşamaya başlamışlar. Ertuğrul o grubun başkanıydı. Ertuğrul öldüğü zaman ileri gelenler demiş Ertuğrul’un kardeşi Dündar’ı başkan seçelim. Ertuğrul’un oğlu Osman amcasının başkanlığına karşı çıkar. Osman gençtir, kendisi başkan olmak istiyor. Amcası Dündar’ın akınlarına baş edemeyeceğini anlayan Osman pusu kurar Dündar geldiği zaman ok atarak amcası Dündar’ı öldürür. Yaşlılar grubu Osman’ın korkusundan sesini çıkarmıyorlar. Kitabın yazarı diyor taht için Osmanlıda akraba öldürmek vaciptıir.

Osmanlı tarihine bakıyoruz. 36 Osmanlı Padişahlarından 14 tanesi askeri darbeyle tahttan indirilmişler. Yavuz Selim askeri darbeyle babasını tahttan indirdi bir yıl sonra,” Yalçın Küçük’ün belirlemesine göre 16 Mayıs 1512 de idam edildi.”

Ukrayna da ki küçük bir kasabada yaşayan Papazın kızı Kanuni’nin karısı olan Hürrem Sultan, Kanuni’nin oğlu Mutafa’nın adına, İran Şahına ödünler vererek gönderdiği sahte mektupları, sınır kapısındaki ayarladığı adamları tarafından kendisine geri gelen mektupları Kanuniye göstererek, Mustafa’nın boğdurularak ölümüne sebep oldu.       

Korfon adaların valisi Venedikli Bafo’nın kızı Safiye Sultanın oğlu III. Mehmet Padişah olarak tahta çıktığı zaman 19 erkek kardeşlerini boğdurarak öldürttü. Annesi Safiye Sultanın sözüne uyarak sarayda görevli olan 200 tane cariye ve diğer görevlileri taşlarla beraber çuvallara koyarak denize attılar.

NOT: Değişik kaynaklar.

Padişah Vahdettin 5 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal’in Anadolu ya gönderilmesi yazısını yazdı. Mustafa Kemal ve 30 kişilik bir grup İngilizlerden vize alarak 16 Mayıs 1919 da İstanbul dan vapurla yola çıktıkları zaman İsmet İnönü ve 14 kişi geç kaldıkları için vapura yetişmeden vapur limandan ayrıldı. İstanbul dan kalkan vapur 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a vardı. Vapur limana varmadan, İngiliz binbaşısı botla gemiye gitti. Mustafa Kemal’in Karşısında dikilerek asker selamıyla emret komutanım dedi. Mustafa Kemal, Samsun’a gitti. Yaveri Cevat Abbas ile beraber Amasya’ya gittiler.

Mustafa Kemal ve yaveri Cevat Abbas la beraber Amasya’ya gittiler. Amasya da aldığı kararlar doğrultusunda çalışmaya başlar. Erzurum Kongresi 13 Temmuz 1919 da yapılacaktı. Niçin 10 gün gecikmeli yapıldı. Kimse bunu sorgulamıyor.

Erzurum Kongresine 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapıldı. Katılan delege sayısı 54 veya 56 dır. Kaynaklar farklı gösteriyor. Erzurum Kongresinde bazı kararlar aldı.   

Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapıldı. Sivas Kongresine 32 delege katıldı. Sivas Kongresinde 4 kişi Mustafa Kemal’i destekliyordu. Durumu önceden bilen Mustafa Kemal Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde ikamet eden Bedir Ağa dan, Kongrenin güvenliğini istiyor. Bedir Ağa yaşlıdır gitmiyor, kardeşi Zeynel Ağa’yı gönderiyor. Zeynel Ağa 500 silahlı ve süvari ile beraber, Sivas’a gider kongrenin yapıldığı binada güvenliği sağlar. Mustafa Kemal’in aldığı bütün kararları destekler.  Erzurum Kongresinde alınana kararlar, Sivas kongresinde değiştiril.

Ankara da hükümet kurulduktan sonra, Zeynel Ağa, Niğde’ye sürgün edilir. Akabinde 15 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılarak cezaevine gönderir. Üç yılını doldurmak üzereyken çıkan genel aftan yararlanarak baba ocağına geri döner.    

1925’te Şeyh Said ayaklanması başladığı zaman durumun ciddiyetini anlayan Ankara hükümeti İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ı devreye sokar. İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak, Zeynel Ağa’dan yardım istiyorlar.   

Zeynel Ağa bunların vatlarına inanır, Şeyh Said savaşçılarını Fırat havzasına sokmuyor. Şeyh Said harekâtı bastırıldıktan sonra, Zeynel Ağa tekrar 15 yıllığın Niğde’ye sürgüne gönderilir. Tekrar çıkan genel aftan yaralanarak Kâhta’ya geri döner.

1937 yılında Seyit Rıza öncülüğünde Dersim ayaklanması başladığı zaman, Fevzi Çakmak tekrar devreye girer din sömürüsü ile Sünni-Alevi ayrımını yaparak, Zeynel Ağa’yı bir daha kandırır. Zeynel Ağa himayesindeki bütün kuvvetleriyle devlet yanında yer alarak kendi halkına ihanet eder. Seyit Rıza idam edildikten sonra Zeynel Ağa’nın sürgün adresi değişiyor. Niğde’ye değil Bolu dağları oluyor.    

Sait Ensarioğlu bana anlattı: 27 Mayıs 1960 askeri darbe yapıldı. Zeynel Ağa ile beraber Sivas’ta kampa kalıyorduk. Zeynel Ağa 90 yaşına geldikten sonra yaptığı yanlışların farkına varıyor.

14 Mayıs 2023 günü Cumhur Başkanlığı ile Milletvekilli genel seçimleri yapılacak. Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı iktidarı ele geçirmek için en büyük kozlarını paylaşıyorlar. Açık olarak görünüyor ki, Kürtler hangi ittifakı destekleseler o ittifak hem Cumhurbaşkanlığını, hem de milletvekili çoğunluğunu kazanır ve iktidar olur. İktidar olmak için Kürt kardeşlerim diyorlar. Başka zamanda, Kürt kardeşlerim demiyorlar.

Örneğin: Diyarbakır da rakı fabrikası vardı. Şimdi rakı fabrikasının yerinde rüzgâr esiyor. Rakı fabrikasının bidonlarını, Tekirdağ da ki rakı fabrikasına götürdüler. Halı dokuma şayak fabrikası vardı. Şimdi o alan park yapıldı. İplik fabrikası vardı. Binaları ile arsası tanıdığım bir kişiye satıldı. Birçok bakanlığın bölge müdürlükleri vardı. Diyarbakır dan Elazığ’a nakil ettiler. Beni açlıkla terbiye eden kardeşliği asla kabul etmiyorum.

Gerçek kardeşlik eşitliktir.

Hoşça kalın.

        

Şaban Aslan  

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar