Mustafa Özçelik

Mustafa Özçelik

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Kürtçe Seçmeli Dersi, Kürtçe'nin Resmi Dil Olması ve Ana Dille Eğitim Yolunda Bir Basamağa Dönüştürelim

A+A-

Mustafa Özçelik

Kürtçe Seçmeli Dersi, Kürtçe'nin Resmi Dil Olması ve Ana Dille Eğitim Yolunda Bir Basamağa Dönüştürelim

Türkiye ve Kürdistan’daki okullarda çocukların 5,6, 7,8. sınıflarda Kürtçe(Kurmanci, Kırdki-Zazaki) seçmeli ders hakları mevcuttur.

Kürtçe ana dilde eğitim hakkı, Kürtçenin resmi dil olması Kürt milletinin en meşru hakkıdır.

Ama, bir yandan Kürtçe ana dilde eğitim hakkını, Kürtçenin resmi dil olmasını savunmalı, diğer yandan da Kürtçe seçmeli ders hakkımıza da sahip çıkmalıyız.

Türkiye Devleti’nin Kürtçe seçmeli dersin tercih edilmemesi, Kürt dili öğretmenlerinin atanmaması için, çok boyutlu bir tutum geliştirdiğini elbette ki görüyoruz.

Ama, açıktır ki, 2012’den bugüne geçen 12 yıllık süreçte, her yıl 100 bin, 200 bin Kürt çocuğu Kürtçe seçmeli dersi seçmiş olsaydı, bugün Kürtçe bilmeyen en az bir milyon Kürt çocuğu Kürtçeyi öğrenmiş olacaktı. Kürtçeye yönelik örülen her türlü korku duvarının aşılması daha bir kolaylaşacaktı. Türkiye Devleti de bu denli kolay bir şekilde engelleyici tutumlara yönelemezdi.

Yüzbinlerce Kürt dili öğrencisi, aynı zamanda binlerce Kürtçe öğretmeninin görevlendirilmesi anlamına gelecekti. Artan Kürtçe öğretmen ihtiyacı, üniversitelerin Kürtçe bölümlerine daha fazla Kürt dili öğretmeni yetiştirilmesini de beraberinde getirecekti.

Kürtçe seçmeli derse olan talep arttıkça, Kürtçe kitap ihtiyacı, Kürtçe ticari faaliyet oranı, Kürtçe TV, film ve diğer faaliyetler için Kürtçe bilen kadro ihtiyacı da artacaktır.

Bu durum da Kürtçe ana dille eğitim ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulü için daha güçlü bir zemin yaratacaktır.

Evet, Kürtçe seçmeli ders de Kürtçe öğrenmede önemli bir fırsat, imkan ve şanstır ve bu fırsatı kullanmak gerekir.

Kürtçe seçmeli dersi desteklememek, temkinli yaklaşmak Kürtçe öğrenmeye zarar verecektir

Kürtçe (Kurmanci, Kirdki-Zazaki) konuşmayı, yazmayı, öğrenmeyi, Kürtçe ana dille eğitimi, Kürtçenin Türkçeyle birlikte resmi dil olmasını, savunan, teşvik eden, destekleyen, geliştiren, uygulayan her adımı, her görüşü önemsiyoruz, destekliyoruz.

Yüzbinlerce Kürt çocuğunun Kürtçe seçmeli dersi tercih etmesini sağlayabilirsek eğer; bu tablo, Kürtçe ana dille eğitim ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulü yolunu açacak güçlü, önemli bir faktör rolünü de oynayacaktır. Bu nedenle de Kürtçe seçmeli ders için ‘’yetmez, ama evet’’ diyoruz.

Kürtçe seçmeli ders ile onbinlerce Kürt çocuğunun Kürtçe öğrenmesi imkan ve şansını desteklemeyen, teşvik etmeyen, bu imkan ve şansı yok sayan, küçümseyen, boykot eden, engelleyen her türlü anlayış ve tutumun, bir çok soruyu akla getireceğini, Kürtçe öğrenmeye zarar verdiğini, Kürtçe için yapılacak tüm etkinlikleri zayıflattığını, gölge düşürdüğünü önemle vurgulamak istiyoruz.

Türkiye Devleti yöneticilerine, Kürt milletine ve ilgili tüm kesimlere çağrıda bulunuyoruz

Türkiye Devleti yöneticilerini aşağıdaki meşru taleplerimizi yerine getirmeye çağırıyoruz:

1-Kürtçe seçmeli dersin, ana okulundan başlayarak, birinci sınıftan 12. Sınıfın bitimine kadar devam etmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kürtçe seçmeli ders önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

2-Kürtçenin resmi dil olması ve Kürtçe ana dilde eğitim hakkının tanınması için gerekli adımlar atılmalı, yasal ve anayasal garantiler sağlanarak düzenlemeler yapılmalıdır.

Kürt milletine ve ilgili tüm kesimlere de şu çağrıda bulunmak istiyorum:

1-Çocuklarınızı Kürtçe (Kurmancî ve Kirmanckî/Zazakî) seçmeli derse kaydedin.

2-Kürtçe bilmeyen Kürtler, tüm imkanlarını seferber ederek Kürtçe öğrenmelidirler.

3-Kürtçe bilen Kürtler, evde, sokakta, işyerinde, okulda, ticari yaşamlarında kendi aralarında Kürtçe konuşmalıdırlar.

4-Tüm Kürt siyasi partileri, STK’ları, demokratik kitle örgütleri, TV, radyo ve basın-yayın kuruluşları; Kürt siyasetçi, yazar, sanatçı, aydınları; tüm siyasal, kültürel, sanatsal, yazınsal ve yayın faaliyetlerinde Kürtçeyi temel dil olarak kullanmalıdırlar, Kürtçeye öncelik vermelidirler.

5- Tüm Kürt siyasi partileri, STK’ları, demokratik kitle örgütleri, TV, radyo ve basın-yayın kuruluşları, Kürt işadamları, Kürt diasporası, gerek fiili, gerekse Digital Platform’larda Kürtlerin Kürtçeyi öğrenebilmeleri için, okul, kurs, kurum,değişik araçlar kurmalı, geliştirmelidirler.

6-Kürtçe’nin Kurmanci lehçesini bilenler Kirmanckî/Zazakî lehçesini; Kürtçe’nin Kirmanckî/Zazakî lehçesini bilenler de Kurmanci lehçesini öğrenmeye, en azından anlamaya çalışmalıdırlar.

7-Hangi partiden olursa olsun, tüm Kürt parlamenterleri Kürtçe seçmeli dersi desteklemeli; Kürtçe seçmeli ders önündeki mevcut tüm engelllerin kaldırılması ve Kürtçe seçmeli dersin ana okulundan başlayarak, birinci sınıftan 12. Sınıfın bitimine kadar devam etmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için parlamentoda ve tüm platformlarda gerekli çalışmaları yapmalı; Kürtçenin resmi dil olması ve Kürtçe ana dilde eğitim hakkının tanınması için gerekli adımları atmalıdırlar.

8- Başta Kuzey Kürdistan’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday olacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis adaylarını; İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Antalya, Konya’nın bazı ilçeleri, Ankara ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları tüm illerdeki belediye başkanlığı ve belediye meclis adaylarını; Kürtçe fiili ve digital okullar, kurslar, kreşler, okullar ve aynı amaçlı kurumların açılmasını seçim deklerasyonlarına almaya ve seçildikten sonra da uygulamaya çağırıyoruz.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar