Şaban Aslan

Şaban Aslan

Yazarın Tüm Yazıları >

Kendi ırkına ihanet eden iki Kürt

A+A-

Şaban Aslan

İttihat ve Terakki Partisi ırkçı olduğu için kurulduğu günden itibaren düşman gözüyle Kürtlere bakıyordu. Açık örneği, Şeyh Abdusselam Barzani’nin ölü veya diri getirene büyük bir ödül vaat etmişti. Ne yazık ki paraya tapan ihanetçiler, kendi ırkının düşmanları yanında yer alarak kendi milletine ihanet edenler oluyor. 

Şeyh Abdusselam Barzani, Şikaki Aşiret Reisi Sımail Ağa (Sımko Ağayı) ziyaret eder. İkisi beraber Tiflis’e giderler. Orada Osmanlı egemenliğinden kurtulmak için mücadele veren Kürtleri destekleme vaadinde bulunan Rus Çarı’nın temsilcisiyle görüşürler. Geri dönüş yolunda Abdusselam selmast’da Sımko Ağadan ayrıldıktan sonra Gengeçin köyünden geçerken, köy sahibi Sofi Avdo kendisine misafir olmaları için çok ısrar eder. Şeyh daveti kabul eder, şerefsiz Sofi Avdo’ya misafir olur. Korumalarıyla beraber uykudayken, şerefsiz ve ihanetçi Sofi Avdo ihanet ederek Abdusselam Barzai ve üç korumasıyla beraber yakalar. Siro denilen yerde Türklere teslim eder. İhanetçi Sofi Avdo’ya bu ihanetin bedeli olan parayı verirler. Şeyh ve korumaları Musul’a gönderildiler. Musul Valisi olan, İttihat ve Terakkici Kürt kökenli Süleyman Nazif sembolik bir yargılamayla Abdusselam Barzani ve korumalarını 14 Aralık 1914 günü infaz eder. Başka bir rivayete göre Şeyh Ocak 1915’te idam edilmiştir. “Körmı darı jı darı nebı dar puç nabı”   

Hitlerin sözüdür: Her türlü suç ve ceza af edilir. Amma ihanet af edilmez. Süleyman Nazif, Diyarbakırlı bir Kürt’tür. Alçakça kendi milletine ihanet eden bir kişidir. Kendi milletine ihanet eden kişi, başka milletlere de ihanet eder.     

Merhum Mele Mustafa Barzani henüz 11 yaşındadır.  Abisinin ölüsünü darağacında gördüğü zaman ağlamıyor. “Diyor hiçbir zaman düşmanlarıma teslim olmayacağım.”      

Abdusselam Barzani’nin ölümünden sonra, kardeşi Şeyh Ahmet Barzani, Barzaniler bölgesinde ki Kürtleri yönetir.  Birinci Dünya Petrol Paylaşım Savaşından sonra, İngiltere, Kürdistan’ı dört parçaya böldüler ve Araplara yirmi iki tane devlet kurdular.

Kurdukları devletlerden biri Irak Devletidir. Ajan Lavrence’nin belirlediği Mekke Şerifi’nin oğlu Faysal’ı, Irak Krallığına getirdiler. Krallık koltuğuna oturan Faysal zaman geçirmeden, devletsiz kalan Kürtlere karşı savaş başlattı. Irak Devleti, Kürtlerle savaşırken, alçak İngilizlerin savaş uçakları da Kürtleri bombalamaya başladılar.

Ocak 1946’da Kürtler kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve egemenlik hakları için resmen Birleşmiş Milletlere resmen başvurdu. (1)

Barzani ailesinde bir grup insanlar, Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldılar. Türk Devleti Şeyh Ahmet Barzani’yi Eskişehir’e sürgün ettiler. 

 Büyük insan mele Mustafa Barzani 32 yaşına geldiği zaman bütün sorumlukları omzuna alarak abesi Şeyh Ahmet Barzani den yönetimi devir alır. 75 yaşına kadar dağlarda ve at sırtında defalarca Araplara karşı yıllarca savaştı. Ne yazık ki tedavisi mümkün olmayan akciğer kanserine yakalandı. Tedavi için ABD’ye götürdüler. 1 Mart 1979 günü vefat etti.

1936 yılında bir gün Musul Valisi İmâdeddin Zengi, Merhum Mele Mustafa Barzani’yi makamına çağırır ve kendisine zehirli bir kahve ikram eder. Zehirli kahveyi içen Mustafa Barzani mutlak ölümden şaşılacak şekilde kurtulur. Mustafa Barzani direncini kırmadan inadına yaşamaya devam eder.

1 Mart 1979, Med Star Georgetown University Hospital, Washington ABD

Zınar Sılopi Doza Kürdistan kitabında yazmış, Çermikli Zaza Tevfik’in oğlu Ziya Gökalp. Ziya Gökalp’ta, Süleyman Nazif gibi İttihat ve Terakki Partisinde yer alarak kendi milletine resmen ihanet eder.

Ziya Gökalp, İstanbul’da üniversite de okuduğu yıllarda, Xelil Xeyali yurtsever bir Kürt olarak üniversite de memur olarak çalışıyordu. Kürdistan’dan giden öğrencilerle ilgileniyordu. Ziya Gökalp’la tanışarak ilişkilerini geliştirir. İkisi beraber Kürtçe gramer (dilbilgisi) Kürtçe ferheng (sözlük) yazmaya başlarlar. O dönemde İttihat ve Terakkiciler her gece ayrı bir evde toplanıyorlar. Amaçları Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’i tahttan indirmekti. Padişah devletin imkânlarını kullanarak gereken tedbirleri almaya çalışıyor. Artık Ziya Gökalp, İstanbul’da yaşama imkânı kalmayınca Diyarbakır’a gelmek zorunda kalıyor. Belli bir süre sonra Diyarbakır’dan Selanik’e gider İttihat ve Terakki Partisinin kongresine katılır. Oradan İstanbul’a döner. Xelil Xeyali diyor kitapları tamamladın mı? Ziya Gökalp diyor kitapları yaktım. Xeli Xeyalı ilişkisini kesiyor.

1923 yılının ilk iki ayında Ziya Gökalp Türk kimliği konusundaki düşünceleri özelliklede ulusun özgün bir kültürün dışa vurması olduğu görüşü henüz kurulmamış yeni cumhuriyetin sınırları içinde yaşayan herkesin Türk kimliğine sahip olduğunun kabul edilmesi olarak anlaşıldı. Kendi ırkına ihanet ettiği apaçık olarak görünüyor. Daha sonra niçin intihar etmek için kendi kafasına kurşun sıktığını anlamıyorum. Dr. Abdullah Cevdet demiş tedavi ettiğime pişmanım. Ruh hastası olmayan bir kişi kesinlikle intihar etmiyor. Bizler bunu psikoloji ders kitabında okuduk. Ancak ruh hastası olanlar bunalıma girdikleri zaman, kurtuluş yolunu bulamadıkları için intihar ediyorlar.  

Ziya Gökalp, Kürtlerin yeni cumhuriyetin içine katılmadan önce yazmış. Kemalist politikalarına karşı Kürtlerin isyan edeceğini görmeden öldü. Kürtleri ayrı bir ulus olarak gördü. Kürtlerin, Türk kökenli olmaktan çok, İran kökenli olduklarını biliyordu. Gökalp resmen Kürt milletine ihanet ediyor. Kürtlerin tarihi 12 bin yıllarına aşkındır. Kürtler beş defa devlet kurmuşlar. 

I.Büyük Loran Devleti MS: 922’de kuruldu. Kürt Devletini kuranlar Fadleviye hanedanlığıdır.

II.Dilmeyan (Paweyan) Devleti MS: 942’de Emevi halifeliği yıkıldıktan sonra Muaz El Decle Paweyan Devletini kurdu. Bağdat’ı aldıktan sonra halifeliğin hiçbir rolü kalmadı. Halifeler yalnız hutbe okuyorlardı.

III.Hüsnevi Devleti: Araplar Kürdistanı işgal ettiği zaman şehrızor’un köklü ailelerinden Hüseyin oğlu Hasnevi öncülüğünde de Kürtler, Araplara karşı özgürlük savaşına başladılar. Kahraman Kürt savaşçıları Bağdat saltanatına karşı 981’de harekete geçerek Arapların Bağdat’tan gönderdikleri bütün orduları yendiler. Dinuz ve şehrızor ülkelerini alarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Hüsnevi Devleti 141 yıllık hükümranlığı döneminde on bir hükümdar değiştirerek yönetimini devam ettirdi. 1122 yılında Tatarlar tarafından hükümranlığına son verildi.

IV. Mervaniye Devleti: Mervan’ın oğlu Ahmet (Nasır El Devle) 1009 yılında Diyarbakır’da Mervani Devletini kurdu. Tam bağımsız olarak 91 yıl devam etti. Mervani Devleti.

V. Eyyubi devleti: Kürt Selahattin’i Eyyubi 1177 yılında Eyyubi Devletini kurdu. Haçlı seferlerinde büyük kahramanlıklar göstererek Kürt Selahattin’in kurduğu devlet tam 305 yıl boyunca büyük adalet bayrağını da dalgalandırdı. (2)

KAYNAK: 1. Modern Kürt Tarihi David McDOWALL Doruk Yayınları Sayfa 395 İstanbul

                2. Kürdistan Kısa Tarihi Ekrem Cemil Paşa Doz Yayınları 1998 İstanbul.

 

 

 

Şaban Aslan

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar