Şaban Aslan

Şaban Aslan

Yazarın Tüm Yazıları >

Halen Petrol Kanla Beraber Akıyor

A+A-

Petrolün geçmişi 5.000 yıla dayanıyor.  Petrolün tarih konusuna girmiyorum. (Galiçya Polonya ile Ukrayna arasındadır.) 1853’te Galiçya da keşif edilen petrolün çok kıymetli bir hammadde olduğu anlaşıldı. Petrolün Kürtçe adı (NEFT)tır. O döneme kadar kaya tuzu yakıt olarak kullanılıyordu. Neft’ın keşfiyle beraber; İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Çarlık Rusya’sı hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar.

Petrol sahalarını ellerine geçirmek için bu beş devlet bütün gücüyle kendi ülkelerindeki bankalara ve şirketlere büyük destek verdiler. Özel olarak yetiştirdikleri ajanlarını değişik kimliklerle birçok ülkelere gönderdiler. Genelde arkeoloji mühendislerini ajan olarak kullanıyorlardı.

Petrolün hammaddesi keşif edildiği zaman, ABD vatandaşı olan ve daha sonra demir yolları ve hava yolları kralı olacak, Rockfller, romatizma ilacı olarak küçük şişelere ham petrol doldurarak piyasaya sürdü. Gün geçtikçe daha fazla satış elemanlarını tutarak, büyük paralar kazandı.  

Petrol mücadelesi kızışırken zaman zaman; İngiltere, Rusya, Almanya ve Amerika karşı karşıya geliyorlardı.  Hiç kimse kimsenin gözü yaşına bakmıyordu. Bu mücadelenin içinde büyük görev ajanlara düşüyordu. Petrol için çalışan devletler, yetiştirdikleri ajanlarına özel eğitim veriyorlardı.

 Willam Kont D’Arcy adındaki Kandalı mühendis, Sir Henry Deterding tarafından özel olarak İran’a gönderilmişti. Uzun süre İran’da kaldı. İran Şahı ile çok samimi olmuştu. Yaşı ilerleyince kendi inancına göre ibadet etmeye başladı. Artık İran’dan ayrılacağına kararı verince 28 Mayıs 1901 günü İran Şahı Müzaffereddin ile vedalaşmaya gittiği zaman,  60 yıllığına İran da maden arama belgesini alıyor. Yaşlı mühendis, İran’dan Kahire’ye gider. Kahire den Londra’ya giden gemiye biner. Gemi yolculuğunda Papaz kıyafetini giymiş devamlı elinde İncil kitabı bulunan bir geç ile tanışır. Genç yaşlı mühendis ile samimiyetini geliştirir. Yaşlı mühendis, İran Şahı’ndan aldığı belgeyi genç papaza gösterir. Papaz Kanadalı mühendise ikna ederek diyor bu belgeyi Londra’daki Anjelika Kilisesine verelim. Bu belgenin geliri kiliseye kalsın. Yaşlı mühendis maden arama belgesini papaza veriyor. Londra’da gemi iskeleye yaklaşınca papaz kalabalığa karışarak kayıp oluyor. Papaz kılığındaki belgeyi alıp kayıplara karışan kişi meşhur Sidney Reyi kod adlı İngiliz ajanıdır.           

Arap Çöllerinde petrol sahalarını keşif eden İngilizler,  Enttellijans serisinden en seçkin kişi, daha önce maden vesikasını yaşlı mühendisten alıp kayıplar karışan Sidney Reyi kod adlı (Yahudi Roznblum) ve Filbi kod adlı ajan yıllarca Suud Bin Abdülaziz’in yanında kaldılar.  Sir Henry Deterding her ay Suud Bin Abdülaziz’e 5.000 Sterlin maaş veriyordu. Bu iki ajanın çalışmaları sonucunda Suud Bin Abdülaziz’in komutasında Vahabiler, Osmanlı Devletine karşı isyan başlattılar. İsyancıların kullandıkları silahlar İngiliz silahlarıydı. Suudilerin mezhebi Vahabidir.    

Suud Bin Abdülaziz, Osmanlıya karşı isyan başlattığı zaman, II. Abdülhamit sadık dost olarak gördüğü, Şerif Hüseyin’den yardım istiyor. Şerif Hüseyin’in adamları, Suud Bin Abdülaziz’in kardeşini kaçırdılar. Kardeşini kurtarmak için isyanı bıraktı ve Osmanlı’ya vergi ödemeyi kabul etti. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman, Şerif Hüseyin, İngilizlerin yetkili şahsiyetleriyle görüştü. Dedi bu dört yüz yıldır, Osmanlılar bizi baskı altında tutuyorlar. Arapları Osmanlı devletinden kurtarın. Savaşın bitiminde İngilizler  Arapların devletlerini kurdular. Şerif Hüseyin ile Suud Bin Abdülaziz anlaşamıyorlardı. Şerif Hüseyin’in ölümü halen karanlıktır.   

Son olarak Sidny Reyi yanındaki bir Fransız ajanı ile beraber Lenin’e karşı suikast girişiminde bulundukları sırada yakalandılar. Aynı gün yargılanarak kurşuna dizildiler.       

Birinci Dünya Petrol Paylaşım Savaşı sona erdiği zaman, İngiliz vatandaşı olan, Yahudi ana ve babadan doğma Sir Henry Deterding, Şerif Hüseyin’in oğlu Kral Faysal ve Suud Bin Abdülaziz arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmak için Basra Körfezinde, kablo gemisinde bir araya getirdi. Kral Faysal gayet sakindi. Suud Bin Abdülaziz durmadan barışmaya engel çıkarıyordu. Henry Deterding, Suud Bin Abdülaziz’in durumunu anlayınca 800.000 sterlinlik çeki imzalayıp, Suud Bin Abdülaziz’e uzattığı zaman, Suud Bin Abdülaziz hemen anlaşmayı imzaladı. Suudi Arabistan’ın kapılarını da sonuna kadar İngilizlere açtı.

Birinci Dünya Savaşın sonundan, İkinci Dünya Savaşın sonuna kadar İngilizler, Suudi Arabistan’ın petrollerini talan ettiler. İkinci Dünya Savaşından sonra ABD, Vahabilerin petrollerini şu veya bu şekilde halen talan ediyor.

Birinci Dünya Savaşı bitmeden mücadelenin sonunda petrol krallığını dünyaya kabul ettiren Sir Henry Deterding, Ortadoğu petrol sahalarını zapt ettikten sonra dünyanın değişik bölgelerinde çalışmalarına devam ederek istediği başarıyı sağladı.

Sir Henry Deterding, elde ettiği Albay Gomez’e, Venezuela da askeri darbe yaptırdı. Darbeden sonra kimsenin uğramadığı Kürazao adasını sarı altınlarla satın aldı. Deterding, Afrika’dan getirdiği işçilerle dünyanın en büyük petrol refineri’ni kurdu. Albay Gomez, Venezuela halkını istediği şekilde yönetirken, gayrimeşru 97 çocuk babası oldu.        

Birinci Dünya Savaşında ölen insanların sayısı, internette gördüğüm rakama göre 13-15 milyon arasındadır.  Savaş başlamadan önce İran Şahı Nasreddin, Molla Rıza tarafından bıçakla vurularak öldürüldü.  Yıl 1894 yani Şah petrol için suikast kurbanı oldu.

Birinci Dünya Savaşı bitmiş, petrol savaşı devam ediyor. ABD’de seçim arifesinde Standard Oil petrol şirketi Cumhuriyetçi parti’nin adayı Dr. Mr. Harding’e büyü destek verdi. Seçimi kazanan Dr Harding, şirketin içinde büyük yetkilere sahip olan Hugheus’u Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığıma getirdi. Cumhurbaşkanı şirketin bütün isteklerini yerine getirmediği için Standard Oil petrol şirketi dünya medyasını satın alarak ABD Cumhurbaşkanı Dr. Harding’e karşı saldırıya geçiti. Bunalıma giren Cumhurbaşkanı kısa süreli bir tatile çıkıyor. Tatil yerini kimse bilmiyordu. Tatil yeri öğrenildiğinden 2 gün sonra Cumhurbaşkanın ölüm haberi dünya medyasında yayınlandı. Partisi iktidardadır. Kimse hakkında soruşturma açılmadı. Ölüm sebebini zehirli böcek ısırdı diye gerekçe gösterdiler. Yıl 1920 ABD Cumhurbaşkanı da petrole kurban gitti.

 İngilizler 1932 de Irak Devleti’nin bağımsızlığını verirken petrol gelirinin %75’ini kendilerine %25’ını Irak devletine verdiler ve Mekke Şerif’in oğlu Faysal’ı da Irak Krallığına getirdiler. Kral Faysal petrol hissesini %50’yeçıkarmak için, Londra’ya gitti. Kraliyet ailesi ve Avam Kamerası Londra’daki Viktorya tren garında genç Krala karşı saygı duruşuna geçtiler. Kral Faysal petrol şirketleriyle pazarlığa oturdu. Kral Faysal istediği şekilde eğleniyor. Sonuçta Petrol gelirlerinin %60’ı İngiliz petrol şirketlerine %40 Irak’a konusunda anlaşıyorlar. Sözlü olarak anlaşma yapılıyor. Yazılı belge yok.   Pazarlığın bitmeden sonra Henry Deterding, Kral Faysalı Cenevre’ye davet ediyor. Kral Faysal belli bir süre Cenevre da kalmayı planlamıştı. 7 Eylül 1933 günü Kral Faysal,  Cenevre deki otelin Kral dairesinde boğdurularak öldürüldü.  Olayı kapatmak için otelin gece müdürü de öldürüldü.  İran Şahı, ABD Cumhurbaşkanı, Irak Kralı ve otelin gece müdürü zavallı kişi petrol kurbanı oldular. Petrol kanla beraber akmaya başladı ve halen kanla beraber akıyor.

İngiltere’nin büyük devlet adamı Vinston Churchill 1926 yılında Avam Kamerasında yaptığı bir konuşmada diyor bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Merhum Melle Mustafa Barzani demişti, Kürtlerin değeri bir varil petrol kadar yoktur.  

Bugün uygar ülkelerde, rüşvet alan ve rüşvet veren kişilerin mevki ve makamları ne olursa olsun, rüşvet alan ve rüşvet veren kişileri yargılanıyorlar. Mahkemenin verdiği ceza ne ise o cezayı çekiyorlar.   

Diğer semavi dinlere girmiyorum. İslam din âlimlerin bizlere anlattığına göre rüşvet alan ve rüşvet veren kişiler günah işliyorlar.  Yani suç işliyorlar. Suudi Arabistan’ın anayasaları Kur’an dır. Şeriat kurallarına göre yönetiliyor. Suudi Arabistan’ın ve o günkü lider olan Suud Bin Abdülaziz, paranın değeri çok kıymetli olduğu dönemde, gavur dediği kişiden rüşvet olarak aldığı 800.000 Sterline karşılık Suudi Arabistan’ın gelir kaynağı olan petrolü Henry Deterdig’e veriyor.

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde egemenliği altına aldığı toprakların yüz ölçümü 24 milyon kilometrekare idi. Osmanlı ilk defa Karlofça anlaşmasıyla toprak kayıp eder. Yine de üç kıtaya yayılmış bir devlettir. Petrol Paylaşım Savaşında, Osmanlı ve savaşta ortakları olan devletler, İngiliz ve Fransızlara karşı savaşı kayıp ederken, Şeyh Mahmut Berzenci, İslam Dini uğruna plansı ve programsız bir şekilde İngilizlere karşı savaş açtı ve kayıp etti. Plansız ve programsız olan kahramanlıklar para etmiyor.

Hazreti Muhammed, Arap çöllerinde İslamiyet’i kurdu. Mekke Şerifi Arap’tı, İslam dı, Suud Bin Abdülaziz Arap’tı İslam dı, İslam dini için İngilizlerle savaşmadılar. Tam aksine gittiler, Hıristiyan İngilizlerin yanında yer aldılar ve Osmanlı devletine karşı savaştılar. İngilizler 22 tane Arap devletlerini kurdu, Kürdistan’ı da devletsiz bırakarak dört parçaya böldü.

 

 

KAYNAK: Petrol Fırtınası. Yazarı: Raif Karadağ Dğivan Yayınları-İstanbul V. Baskı   

Kitabın yazarı-Raif Karadağ 22. 12. 1973 günü Ankara da kaldığı otel odasında ölü bulundu. 

Önceki ve Sonraki Yazılar