M. Hüseyin Taysun

M. Hüseyin Taysun

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

ERDOĞAN’IN İKTİDAR ZEHİRLENMESİ VE KÜRD SOL HAREKETLERİ

A+A-

 

            Sosyalist sistemin çöküşü ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra iki kutuplu dünyanın giderek özelliğini kaybetmesi, Bir taraftan ABD ve diğer kapitalist ülkelerin elini güçlendirirken diğer taraftan ortaya çıkan boşlukları değerlendirmek isteyen ve bulundukları coğrafyada ekonomik ve askeri bir güce sahip orta ölçekli bazı devletler ise bu ortamı kendi devlet ve ulusal çıkarlarını önceleyen ve giderek ırkçı bir siyaset geliştirip kendi emellerine hayata geçirmeye başladılar.

            Böylesine siyasi, askeri ve stratejik tutum geliştiren ve alışılmışın dışına çıkmış devletlerden örnek verecek olursak bunların başlıcalarını Çin, Hindistan, Türkiye ve İran olarak sayabiliriz. Bahsi geçen bu devletler bir taraftan otoriter, baskıcı, ırkçı, mezhepçi ve anti demokratik uygulamalarla kendi ülkelerindeki muhalif kesimler üzerinde büyük zorbalıklar kurarlarken diğer taraftan muazzam bir silahlanmaya yönelerek kendi etki alanlarını geliştirmek üzere komşu devletler ve milletlere yönelik daha istilacı ve agresif politikalar geliştirip giderek saldırgan bir tutum içerisine girmişlerdir.

            Bunların en somut ve çarpıcı örnekleri Çin’in rejim muhaliflerine ve Uygurlara, Hindistan’ın Pakistan ve Keşmir’e, Türkiye’nin Balkanlar’a, Kafkaslara, Ermenistan’a, Libya’ya, içeride ve dışarıda Kürdistanlılara, İran’ın ise Irak’a, Suriye’ye, Lübnan’a, Yemen’e ve yine bir bütünen Kürdistanlılara yönelik operasyonel ve işgalci davranışlarıyla görmekteyiz.

Bu genel değerlendirmeden sonra asıl konumuz olan Türkiye’ye bakalım.

            Türkiye’de mevcut iktidarın son 8 – 10 yılda ortaya koyduğu siyaset tarzına baktığımızda kuruluş yıllarında ve iktidara henüz yürüdüğü dönemlerde bir kısım Kürd Liberal ve muhafazakârları tarafından desteklenmiş olan AKP ve Erdoğan’ın son yıllarda ciddi bir iktidar zehirlenmesi yaşadıklarını ve buna bağlı olarak da başta Kürd halkı olmak üzere Türkiye’deki demokrasi ve barış yanlısı çevrelere büyük zulüm ve haksızlıkların yapıldığını rahatlıkla görebiliriz. Özellikle sözde açılım dönemlerinden sonra Erdoğan ve yeni ortaklarının ortaya koydukları ırkçı, şoven ve baskıcı siyaset tarzı AKP iktidarına Kerhen destek veren Kürdler ve liberal demokrat çevrelerde büyük rahatsızlıklar yaratırken ve yine bu iktidarın Güney ve Güneybatı Kürdistan topraklarında PKK ile mücadele bahanesiyle izlediği operasyonel, istilacı ve imhacı hareketleri ve özellikle de Kerkük işgalinde ve ihanetinde oynamış oldukları sinsi ve hasmane rolden dolayı bir bütünen Kürdler arasında mevcut iktidara karşı yoğun tepkilere sebep olmuştur.

            Erdoğan’ın her sıkışık dönemde Kürdleri birinci sınıf yurttaşlar ve kardeşlerimiz olarak tanımlamasına rağmen Kürdlerin atalarına ait topraklardaki özgürlük mücadelesine engel olmaya yönelik ortaya koyduğu pratiğiyle yine Kürdlerde büyük rahatsızlıklara sebep olmuştur. Ayrıca Kürdler arasında AKP’ye ve Erdoğan’a olan güven de giderek azalmaktadır. Dolayısıyla Erdoğan ve yeni ortaklarının binlerce yıldır zaman zaman iç içe ve esasen genelde komşu oldukları Kürd halkının üzerinde bu denli düşmanca ve nefret dolu siyaset yürütmesi bir taraftan Erdoğan ve partisine yönelik güveni ortadan kaldırırken diğer taraftan Türkiye’de yaşayan halklar arasındaki çelişkileri de derinleştirmekten başka da bir işe yaramamıştır.

            Mevcut AKP iktidarı ve ortaklarının özellikle son yıllarda FETÖ ve PKK bahanesiyle yürüttükleri ve genelde Kürdlere ve Türkiye’deki demokrasi güçlerine yönelik baskıcı ve anti demokratik siyaset tarzında Bahçeli, Perinçek ve sicilleri hayli şaibeli Kemalist generallerin büyük rol oynadıkları bilinmektedir. Buna rağmen Kürd sorunu ve demokratikleşme sorunlarını barışçıl diyalog yoluyla çözülmesini isteyen ve şiddeti reddeden Kürd aklıselim çevrelerin çabalarına rağmen Erdoğan ve ortaklarının Kürd meselesinde PKK – HDP’yi ısrarla muhatap görmesi ya da göstermesi oldukça manidar bir tutumdur.

            Oysa geçmişten günümüze T.C. devletine ait tüm arşiv ve bilgileri elinde tutan Erdoğan’ın ne PKK hareketinin Kürd sorununun çözümünde samimi olmadıklarını ne de FETÖ’cü çevrelerin gerçek Müslümanların rahatsızlıklarında samimi bir çözüm adresi olmadıklarının bilmiyor olması mümkün değildir. Ülke insanlarının başına bela olmuş her iki yapının da ülkemizde milyonlarca insanın mağduriyetine sebep olmuştur ve iradeleri kendi ellerinde olmayan bu yapılardan dolayı Kürd ve Türk halklarının büyük haksızlıklara muhatap kılınması siyasi faydacılık anlamına gelmiyorsa o zaman normal insanların aklında devlet yönetme yetersizliğinden başka türlü bir izah da bulunamaz.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşim dediği Kürd halkının meşru ve haklı taleplerini ve ayrıca demokrasi güçlerinin özgürlük isteklerine bu denli mesafeli dururken Balkanlarda Boşnaklara, Kafkaslarda Azerilere, Güney sınırlarında Cihatçılara ülke imkanlarını sınırsızca kullandırırken mazlum Kürd halkına bu nefret yaklaşımını nasıl izah edecektir ve ayrıca unutulmasın ki Boşnaklara, Azerilere, Cihatçılara yapılan desteklerde Kürdlerin ve demokrasi güçlerinin kanı, alın teri ve emekleri inkar edilemeyecek kadar çoktur.

            Türkiye’deki sorunları diyalog ve demokratik metotlarla çözeceğini vaat etmiş olan Erdoğan ve partisinin Kürdlerin dünyadaki her millet gibi kendi topraklarında vermekte olduğu özgürlük mücadelesine PKK bahanesiyle karşı çıkıp engel olması ne İslam’ın eşitlikçi hakkaniyete dayalı anlayışı ve ne de uygar dünyanın demokrasi ve özgürlük anlayışıyla savunabilir bir durum değildir.

Peki bu durum karşısında diyalog yanlısı Kürd Kahir Ekseriyeti ne önermektedir?

            Adına Kürd sorunu dediğimiz mesele bu coğrafyada yaklaşık altı bin yıllık kadim bir milletin özgürlük, eşitlik ve insan gibi yaşama sorunudur. Bu soruna ne yazık ki T.C Devleti’ni yüz yıldır ağırlıklı olarak yönetmekte olan Kemalist düşünce ve iktidarlar bu sorunu hep red, inkâr, imha ve asimilasyon sorunu olarak gördüler. Baskı, zulüm, sürgün ve zorbalıkla çözebileceklerine inandıkları için mevcut sorunu her geçen gün biraz daha kangrenleştirip Türkiye’de yaşayan halkları birbirleriyle düşmanlaştırarak ülkenin kalkınması için kullanılacak kaynakları boş yere heba ederek tüm insanlarımıza büyük haksızlıklar yaptılar.

            Dolayısıyla zaman içerisinde şiddet şiddeti doğururken bu coğrafya üzerinde büyük hesaplar yapan küresel güçler durumdan vazife çıkararak mevcut sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirmek için büyük rol oynadılar. Bu arada Kürd ve Türk halklarını birbirleriyle düşmanlaştırarak inanılmaz çıkarların sahibi oldular. Bunlarla da yetinmeyen küresel güçler son 30 – 40 yılda yarattıkları FETÖ ve PKK gibi taşeron örgütlerle ülkeyi büyük kaos ve kargaşanın içine soktular. Ve bu araçlaştırılmış kişi ve örgütsel çevrelerin kendi çıkarlarının ötesinde hiçbir hesapları olmayan kiralık unsurlar oldukları bilindiği halde Türkiye’de yaşayan ve mevcut durumdan son derece rahatsız olan Kürd ve gerçek İslamcıların var olan sorunları aklıselim ve diyalog yoluyla çözülmesine de büyük engeller çıkardılar.

            Gelinen noktada yeter ki bu devletin ve 84 milyon halkın sırtından geçinerek ve mevcut avantajlarını kaybetmenin korkusuyla her türlü olumu gelişmeyi provake etmeyi görev bilen sol Kemalistlere ve iktidarın nimetlerinden yararlanmak üzere rant devşiren çevrelere fırsat verilmesin. Türkiye’de farklı sebeplerden dolayı çektikleri acılardan ve yaşadıkları eziyet ve sıkıntılardan büyük dersler çıkarmış olan Kürd kanaat önderleri ve yine barış ve eşitlik temelinde olayları çözmeye yetkin ve samimi çevreler gibi bu ülkeyi yönetmekte olan iktidarlarda geçmişten ders çıkararak her iki halkın masum ve haklı taleplerini hakkaniyete dayalı bir formülasyonla geliştirebilsinler. Nihayetinde kanın kanla yıkanmadığı gerçeğinden hareket ederek her iki halkın iyi komşuluk ilişkileri içerisinde dostça yaşaması hatta birbirine destek olarak yücelmesi mümkündür. Şayet tersi durum ısrarla ve inatla sürdürülürse hem bu ülkenin halklarının acıları dinmeyecek hem de mevcut devletin uluslararası itibarı yükselemeyecektir. Kürd aklıselim çevreleri nihayi olarak bu sorunların çözümü konusunda önemli çalışmaların ve emeklerin sahibidirler. Temenni ederiz ki bu barış ve dostluk için verilen emekler ülkeyi yönetenler tarafından doğru bir biçimde değerlendirilerek halkların dostluklarına giden yolun önü açılsın.    

 

Önümüzdeki yazıda Kürd sosyalistlerine cevaplarımız olacaktır?

 

Saygılarımla

M. Hüseyin Taysun

20.09.2021 İST

Önceki ve Sonraki Yazılar