Dara Ersönmez

Dara Ersönmez

niviskar
Yazarın Tüm Yazıları >

Kürt ulusu için demokrasi savaşı ve demokratik bir sistem arzusu!

A+A-

Bir toplulukta insanların eylemleri ve tutumları önemlidir. Her birey kendi algılarına göre toplumla iletişim kurar ve kendi algılarına göre toplum içinde hareket ederek, amaç ve hedeflerini toplumla paylaşır. Sorumluluk ve hedeflerini topluma yansıtarak düşünceleriyle katkı sunar. Birey genel olarak toplum veya topluluklar üzerinde etkisi olabilmesi için bireysel sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Birey amacına ulaşmak için demokrasiyi örnek almalı ve demokrasi ilkelerine göre hareket etmelidir. Buna göre yeni yöntemler öğrenip ve geliştirmelidir. Her zaman toplumun içinde bulunduğu realiteyi bilmeli, gerçekçi çabalarına bakıp kendisini koşullara ve şartlara göre hazırlamalıdır.

Demokrasi, insanların kendilerini her şekilde ifade edebilmeleri, diğer görüşlere hoşgörülü yaklaşmaları, farklı görüşleri kabul etmeleri ve insan haklarını kötüye kullanmamaları için ulusların hak ve özgürlüklerini korumakla ilgilidir.

Bu çerçevede konumlarını demokratik bir şekilde uygulayabilirler. Demokrasi her şeye cevap vermek demek değildir. İnsan hakları geniş bir kavramdır ve çok şey ifade ediyor, insanların kendileri için gördükleri hakkı, başkalarına karşı da aynı hak ve hakları vermeyi gerektiriyor. Bu anlamda insanlar kendilerini herhangi bir şekilde ifade edebilmeli, ayrı ve farklı görüşlere sahip olanlarla beraber, bütünsellik içinde tamamen kendi iradeleriyle eşitlilik ilkesine dayalı hareket etmeli. Yani insanlar mücadeleyi demokratik bir çerçevede ve toplum içinde bir birey olarak teşvik ederler.

Kısacası, demokrasiyi istemek, demokratik taleplerini dile getirmek ve demokrasi için mücadeleye devam etmek, başlı başına Türk halkının görevi olmalıdır

Fakat ezilen ulus (Kürtler) için demokrasi savaşı ve demokratik bir sistem arzusu, yani egemenlere demokrasiyi istemek Kürt halkının işi değil, tam tersine intihardır.

Bu amaçla Kürtler milli ruh ve kendi ulusal kimlik duygusuyla demokrasiyi benimsemeli ve bunu nihai hedefleri haline getirmelidir.  Bu ilke, insanların demokrasi mücadelesinden vazgeçmeleri gerektiği anlamına gelmez. Biz Kürtler için, ideoloji ve din, milliyetçilikten ve ulusal talepler üstünde tutulmamalıdır.

Kürt halkı için önemli olan ideal, kendi kimliğine sahiplenmelidir. Bir kişinin kimliği, yaşam formu birçok farklı özellikten oluşur. Kendi dilleriyle, renkleriyle, kültürleriyle ve tarihiyle özdeşleştirme kavramı ve bu temayla millî ruhun duygularını Kürt kimliğiyle tanımlamalıdır. En önemlisi, birey kendi kimliğiyle ortaya çıkmalıdır. Kendini temel bir değer olarak kabul etmeli ve böylece insanların özelliklerini, düşüncelerini ve fikirlerini toplulukla paylaşabilmeleri için kimliğini tanımlamalıdır. Çaba ve tutumlarıyla kendisi gibi olmalı ve kimliklerini ön plana çıkarmaları gerekir.

Kimlik başkaları tarafından Kürtlere verilmez, Kürde laik görülen inkar ve asimilasyondur. Milli ruhla daha güçlü bir kimlik inşa etmek için bireye bakmak gerekir.

Çünkü bireyin kendi kimliğiyle ortaya çıkması, kendini temel bir değer olarak kabul etmesi ve kimliğini tanımlaması, özellikle çaba ve tutumuyla kendisi gibi olmalıdır.

Bu bakımdan, her zaman Kürt milliyetçiliğini demokrasi açısından ve milliyetçilik niyetini Kürt halkının ve Kürdistan yararına görüp; özverili eylemleriyle toplumda müdahaleci ve etkileyici bir rol oynamalı. Bu nedenle, Kürt toplumu üzerinde olumlu bir etki yaratmak ve milliyetçiliği güçlendirmek gereklidir.

16.02.2021

Bu yazı toplam 12357 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar